Charlottenlund SK

Treningsavgift

Treningsavgift

Faktureringoversikt treningsavgift CSK

Fotball 2018

Kull

Beløp

Forfallsdato

2011

 800

20.04.2018

2010

1200

20.04.2018
2009

1500

20.04.2018

2008

 2300

20.04.2018

2007

 2.500

20.04.2018

2006

 2.550

20.04.2018

2005

 3.500

20.04.2018

2003 og 2004

 3.750

20.04.2018

2001 og 2002  3.800

20.04.2018

Junior

 4.250 15.02 og 20.04.2018

Senior

 4.250

15.02 og 20.04.2018

 

Håndball 2016/2017

 

Kull

Beløp

Forfallsdato

2009

600

1.10.2017 og 15.1.2018

2007/2008

1200

1.10.2017 og 15.1.2018

2005/2006

1300

1.9.2017 og 15.1.2018

2004

1400

1.9.2017 og 15.1.2018

2003

1600

1.9.2017 og 15.1.2018

2002

1800

1.9.2017 og 15.1.2018

2001

2200

1.9.2017 og 15.1.2018

2000 og eldre

2400

1.9.2017 og 15.1.2018

Senior damer og herrer

2400

1.9.2017 og 15.1.2018

Senior Bredde/Miljø 18 og eldre 1150 1.9.2017 og 15.1.2018

 

Idrettsskolen 

Kull

Beløp

Forfallsdato

Alle kull

700

1.11.2017


Nye deltakere blir fakturert fortløpende i alle avdelinger. 

Obligatorisk medlemskap på kr. 175,- for alle aktive medlemmer. 

NB! Treningsavgiftene blir fastsatt av årsmøtet hvert år så avgiftene 2017/2018 sesongen i håndball kan endres etter årsmøtet i mars. Det samme gjelder idrettskolen for sesongen 2017/2018 for kullene 2010, 2011, 2012 og 2013.

2009 kullet går inn i fotballavdelingen 1.5.2017 og håndballavdelingen fra 1.10.17

Barneforsinkring i idretten

Forsikringen for barn under 12 år og som er medlem av et idrettslag/særidrettslag, dekkes av Barneforsikringen som NIF har tegnet med IF.
Følgende må være på plass før dekningen gjelder:
  • Barnet må være registrert som medlem i Idrettslaget
  • Barnet må ha betalt medlemskontigenten
Skulle man ønske å vite mer om Barneforsikringen i IF gå inn på www.idrett.no
 
Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille i klubben vår. Treningsavgiftene blir fastsatt av hvert enkelt styre ut fra deres årlige budsjetter. Treningsavgiften varierer fra lag til lag.
Her følger et oppsett som sier noe om hvordan treningsavgiftene til utøvere benyttes.
 
Utstyr: 
En av de største utgiftspostene våre er kostnader med utstyr. Baller, kjegler, vester, isposer, lagsbager, tape, førstehjelpsutstyr etc. Dette betraktes mer eller mindre som forbruksvarer i klubben, og er som nevnt en stor kostnadspost. Vi oppfordrer alle til å være mer bevisst i forhold til bruk av utstyr i lagene.
 
Baner og anlegg: 
Fotball og håndball overfører hvert år penger til anlegg for vedlikehold. Vedlikeholdet på Charlottenlund anlegget er omfattende og nødvendig. Her dreier det seg om mål på banen, målnett, fangnett etc. Det medfører også kostnader å vedlikeholde banene på vinter med brøyting, hallen med rengjøring slik at vi får best mulig treningsforhold.  Det er vaktmestertjenesten i CSK som står for denne type vedlikehold. I tillegg betaler fotball og håndball for leie av baner, hall og stuer.
 
Påmeldingsavgifter: 
For å melde på lag til seriespill betaler klubben påmelding / kretsavgifter for alle lag i Csk.
 
Dommere og utdanning:
Hvert år utdanner Csk dommere. Rekruttering av dommere er viktig i klubben vår. Her er klubben med å dekke inn dommerdrakter og kurs for framtidige klubbdommere. Også dommere som dømmer våre lag koster en del penger gjennom sesongen.
 
Forsikring:
Fotballavdelingen betaler NFF lagsforsikringer og andre typer forsikringer. Forsikringer må betales for at spillere kan delta på treninger og kamper i Charlottenlund.
Som diverse kostnader kan det nevnes regnskapskontor, reiseutgifter, kjøregodtgjørelser,spilleroverganger mm.

 

Charlottenlund Sportsklubb - Klubben i vårt hjerte 

"Flest mulig, lengst mulig - best mulig"

ADR | Postboks 8217, 7459 Trondheim

www.csk.no | www.facebook.no/CSK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift