Charlottenlund SK

Verdigrunnlag og aktivitet

Verdigrunnlag og aktivitet

Misjon: En positiv klubb for alle 

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Hva mener vi med vårt motto:

 • Flest mulig: Flest mulige spillere i fotball og håndball
 • Lengst mulig: Forholdene legges til rette for at de som ønsker skal delta så lenge som mulig, gjerne i begge idrettene.
 • Best mulig: Hver spiller skal bli best mulig i forhold til sine forutsetninger

Klubbens 3 verdier 

 

 

 • Mestring
  • Samhandling
  • Begeistring
  • Utviklende
  • Lagarbeid
 • Respekt
  • Fair play
  • Raus
  • Toleranse
  • Foreldrevett
 • Trygghet
  • Inkluderende
  • Ansvarlig
  • Vennskap
  • Positivt oppvekstmiljø 
 

Plan for å etablere verdiene våre

 • Hovedstyre til alle delstyrere sammen med sportsligutvalg
 • Hovedstyre til alle foreldrene
 • Sportslig utvalg til trenere og foreldrekontakter
 • Trenere og foreldrekontakter til spillerne.

Å være foreldre til barn i CSK:

Når et nytt lag etableres skal laget ha følgende funksjoner rundt laget:

 • Trener
 • Oppmann
 • Foreldrekontakt
 • Verdiansvarlig
 • Sosialt ansvarlig
 • Kveldsmatansvarlig
 • Dugnadsansvarlig

Våre faste sosiale arrangement for alle:

 • Aktivitetsdag: For hele bydelen hver høst
 • Voksencup: For alle foreldre med bankett i januar
 • Fakkeltog: Nyttårsaften kl 1700

Charlottenlund Sportsklubb - Klubben i vårt hjerte 

"Flest mulig, lengst mulig - best mulig"

ADR | Postboks 8217, 7459 Trondheim

www.csk.no | www.facebook.no/CSK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift