Det er årsmøtetid, og alle avdelinger i Charlottenlund sportsklubb skal avholde sine respektive lovpålagte årsmøter. Saker som ønskes behandlet må sendes inn skriftlig senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Dette sendes på epost til de respektive e-postadresser som vist ved hver avdeling. Klubben har også behov for å rekruttere personer inn i de forskjellige styrene. Er du interessert i å bidra med å påvirke klubben positivt gjennom deltakelse i styrearbeid kan du sende en henvendelse til medlem@csk.no så vil du bli satt i forbindelse med rett valgkomite.

Datoer for de respektive avdelingers årsmøter:

  • 1. mars – 2023 Årsmøte Innebandy – Saker som ønskes meldt inn sendes til :  cskinnebandy@gmail.com 
  • 7. mars – 2023 Årsmøte Fotball –  Saker som ønskes meldt inn sendes til: fotballstyret@csk.no
  • 8. mars – 2023 Årsmøte Idrettsskolen –  Saker som ønskes meldt inn sendes til: ola@csk.no
  • 9. mars – 2023  Årsmøte Håndball –  Saker som ønskes meldt inn sendes til:  monica.sagosen@gmail.com
  • 30. mars – 2023 Årsmøte Hovedlaget –  Saker som ønskes meldt inn sendes til: dagligleder@csk.no

Tidspunkt og sted kommer…..

Saker som ønskes behandlet må sendes inn senest 14 dager før årsmøtedatoen og saksforslaget må merkes med hvilket årsmøte saken ønskes behandlet på.

Årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelige på www.csk.no senest 1 uke før årsmøtet.

NB! Vi minner om at du for å ha stemmerett må være fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt dine medlemsforpliktelser.