Det er årsmøtetid, og alle avdelinger i Charlottenlund sportsklubb skal avholde sine respektive lovpålagte årsmøter. Saker som ønskes behandlet må sendes inn skriftlig senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Dette sendes på epost til medlem@csk.no. Klubben har også behov for å rekruttere personer inn i de forskjellige styrene. Er du interessert i å bidra med å påvirke klubben positivt gjennom deltakelse i styrearbeid kan du sende en henvendelse til medlem@csk.no så vil du bli satt i forbindelse med rett valgkomite.

Tidspunkt for de respektive avdelingers årsmøter:

Innebandy: 01.03.22 kl. 19:00

Årsmøtepapirer Innebandy
Idrettsskolen: 16.03.22 kl. 21:00

Årsmøtepapirer Idrettsskolen
Fotball: 08.03.22 kl. 20:00

Årsmøtepapirer Fotballavdelingen
Håndball: 28.03.22. kl. 18:00

Årsmøtepapirer håndball

Hovedlaget: 05.04.22 kl. 18:00

Årsmøtepapirer Hovedlaget

Kontrollkomiteens beretning

Saker som ønskes behandlet må sendes inn til medlem@csk.no senest 14 dager før årsmøtedatoen og saksforslaget må merkes med hvilket årsmøte saken ønskes behandlet på.

Årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelige på CSK.NO senest 1 uke før årsmøtet.

NB! Vi minner om at du for å ha stemmerett må være fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt dine medlemsforpliktelser.