Det er årsmøtetid, og alle avdelinger i Charlottenlund sportsklubb skal avholde sine respektive lovpålagte årsmøter. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn skriftlig senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Dette sendes på epost til medlem@csk.no

Tidspunkt for de respektive avdelingers årsmøter:

NB!

Årsmøtene til Innebandy, idrettsskole, fotball og hovedlag ble utsatt pga koronapandemien og nye datoer er satt.

Det blir gjennomført flere smitteverntiltak på disse årsmøtene og vi ber alle om å følge de anvisninger som blir gitt. Det vil ikke bli servering av noe slag på disse møtene.

Hvis noen vil følge årsmøtene i mai på nett er dette mulig, men da må tilgang bestilles til medlem@csk.no senest dagen før møtet.

2.3.20  Topphåndball       18:00, Aktiv Eiendomstua. Protokoll Årsmøte topp
9.3.20  Håndball               18:30, Aktiv Eiendomstua Agenda årsmøte Bredde Protokoll

5.5.20 Idrettsskolen        20:00, Hall A Agenda årsmøtet Idrettsskolen
7.5.20 Innebandy           19:30, Hall A Agenda årsmøte Innebandy

12.5.20 Fotball                 19:00, Hall A Agenda årsmøte Fotball Protokoll
19.5.20 Hovedlaget          19:00, Hall A Agenda Årsmøte Hovedlaget