Det er årsmøtetid, og alle avdelinger i Charlottenlund sportsklubb skal avholde sine respektive lovpålagte årsmøter. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn skriftlig senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Dette sendes på epost til medlem@csk.no

Tidspunkt for de respektive avdelingers årsmøter:

NB! Ikke avholdte årsmøter i de respektive avdelinger samt i hovedlaget er utsatt grunnet kjent årsak. Nye tidspunkt blir bestemt når situasjonen tilsier det er forsvarlig med gjennomføring. Nye innkallinger vil komme.

2.3.20  Topphåndball       18:00, Aktiv Eiendomstua. Protokoll Årsmøte topp
9.3.20  Håndball               18:30, Aktiv Eiendomstua Agenda årsmøte Bredde
16.3.20 Fotball                 19:00, Cageballstua Agenda årsmøte Fotball
17.3.20 Idrettsskolen        19:00, Cageballstua
18.3.20 Innebandy           20:00, Rindal Sparebankstua
24.3.20 Hovedlaget          18:00, Aktiv Eiendomstua