Retningslinjer for salg av sponsoravtaler i CSK

The following is an excerpt.

For å avklare spørsmål rundt salg av avtaler og inntekter av disse vedtar hovedstyret følgende bestemmelser: Reklame på spillertrøye Her videreføres tidligere bestemmelse om at spillertrøyen er hovedlagets eiendom og reklame på den omfatter hele klubben og alle lag. Hvert enkelt lag kan ikke selge reklame på spillertrøyen. Det gjøres unntak for seniorlag som kan […]

Les mer

Kioskinstruks fotball

The following is an excerpt.

Fotballavdelingen driver i perioden april tom nov.kioskdrift og tilsyn på vårt anlegg. Kiosken våre er i sammenheng med cageballhallen. Kiosken drives gjennom dugnad av kullene i avdelingen. Avdelingen har egen kioskansvarlig, og som står for innkjøp av varer som er for salg. Kioskansvarlig er også den som organiserer dugnadslistene mot kullene i klubben. Her finner […]

Les mer

Treningsavgifter i Charlottenlund

The following is an excerpt.

Treningsavgift Faktureringoversikt treningsavgift CSK Fotball 2018 Kull Beløp Forfallsdato 2011  800 20.04.2018 2010 1200 20.04.2018 2009 1500 20.04.2018 2008  2300 20.04.2018 2007  2.500 20.04.2018 2006  2.550 20.04.2018 2005  3.500 20.04.2018 2003 og 2004  3.750 20.04.2018 2001 og 2002  3.800 20.04.2018 Junior  4.250 15.02 og 20.04.2018 Senior  4.250 15.02 og 20.04.2018   Håndball 2018/2019   Kull […]

Les mer

Invitasjon til rekrutteringsdommerkurs

The following is an excerpt.

BLI FOTBALLDOMMER! NFF Trøndelag har gleden av å invitere til rekrutteringsdommerkurs. Kurset er for den som er over 14 år (født 2004 og tidligere), og ønsker å dømme nier og elleverfotball. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og blir kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi. Kurset vil bestå av tre dager […]

Les mer

Trygge rammer i Charlottenlund Sportsklubb

The following is an excerpt.

Idrettsforbundets aktiviteter bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd.   Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Seksuell trakassering og overgrep bryter med idrettens mest grunnleggende verdier. […]

Les mer

Våre cuper og arrangement

The following is an excerpt.

    Charlottenlund Sportsklubb arrangerer flere cuper, fotball-og håndballskoler gjennom året. Arrangementene skjer i regi av klubben og avdelingene. Ekstratreninger fotball: CSK fotball arrangerer ekstratreninger for våre medlemmer. I løpet av august arrangerer vi bla. tiltak for våre keepere. Trøndelag Keeperskole er en ekstern aktør som gjennomfører keeperøkter for våre håpefulle på vårt anlegg. CSK […]

Les mer