Blogg

Trygge rammer i Charlottenlund Sportsklubb

The following is an excerpt.

Idrettsforbundets aktiviteter bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd.   Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Seksuell trakassering og overgrep bryter med idrettens mest grunnleggende verdier. […]

Les mer

Samarbeidsavtalen mellom håndball og fotball

The following is an excerpt.

Samarbeidsavtale mellom CSK håndball og CSK fotball Charlottenlund har ansvar for å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset de enkelte spillere i alle årsklasser. Dette oppnås gjennom utarbeiding av rammer for treningstilbud, kompetente trenere og oppmenn, og samarbeid med spillernes foresatte. Det betyr også at det sosiale miljøet innen, og rundt de enkelte kull […]

Les mer

Våre cuper og arrangement

The following is an excerpt.

    Charlottenlund Sportsklubb arrangerer flere cuper, fotball-og håndballskoler gjennom året. Arrangementene skjer i regi av klubben og avdelingene. Ekstratreninger fotball: CSK fotball arrangerer ekstratreninger for våre medlemmer. I løpet av august arrangerer vi bla. tiltak for våre keepere. Trøndelag Keeperskole er en ekstern aktør som gjennomfører keeperøkter for våre håpefulle på vårt anlegg. CSK […]

Les mer

Ansatte i CSK

The following is an excerpt. Ansatte i CSK Charlottenlund Sportsklubb har kontor for sine ansatte i CSK Varmbo Arena For at vi skal kunne yte beste service for våre medlemmer, så er det viktig at du tar kontak
Les mer

Politiattester

The following is an excerpt.

Vi er av Norges idrettsforbund og olympiske komite pålagt å ha kontroll med politiattester på alle våre tillitsvalgte, trenere og oppmenn. Skjema for bekreftelse på behov for politiattester får du ved å sende en mail til kjetil@csk.no. Du får da et ferdig skjema som mangler ditt navn og fødselsdato, dette må du fylle inn før […]

Les mer