Tradisjonen tro så har Charlottenlund sportsklubb sitt reiselotteri før jul

Charlottenlund Sportsklubb har kun en obligatorisk klubbdugnad årlig. Det er CSK klubblotteri. Det innebærer at alle aktive medlemmer i klubben skal selge 1 stk. Loddbok hver. En loddbok består av 25 lodd a` kr. 20,- En loddbok har da verdi kr. 500,-

Om en spiller deltar i flere idretter kan spilleren kun bli pålagt å selge 1 stk. loddbok. Noen familier har flere barn i flere idretter. For å unngå unødig stor belastning i disse tilfeller er det bestemt at det kun blir pålagt å selge 2 loddbøker pr. familie.

Klubblotteriet har som funksjon å tilføre klubben inntekter som er nødvendig for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i CSK. Overskuddet av lotteriet går tilbake til klubbens avdelinger; håndball og fotball, og kommer derfor alle aktive til nytte.

Det forventes at loddboka selges ut, og frist for dette er lørdag 10. desember 2022.

Penger for solgte loddbøker skal settes inn på lagets konto senest 16.desember 2022.

Overskytende loddbøker leveres snarest mulig tilbake til undertegnede. Disse må være merket fra hvilket lag. Har laget fått for få loddbøker så fås flere ved å henvende seg til undertegnede.

Solgte loddbøker leveres samlet lagvis tilbake. Disse må merkes med hvilket lag det gjelder. Benytt følgende skjema ved innlevering: Innleveringsskjema

Siste frist for innlevering av solgte loddbøker er fredag 16. desember 2022.

Fantastisk flotte premier

Gevinstene leveres av Travelnet – Reisevarehuset

1. Premie Reisegavekort verdi kr. 20 000,-
2. Premie Reisegavekort verdi kr. 15 000,-
3. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,-
4. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,-
5. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,-
6. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,-
7. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,-
8. Premie Reisegavekort verdi kr. 5 000,-
9. Premie Reisegavekort verdi kr. 5 000,-
10. Premie Reisegavekort verdi kr. 5 000,-

Tips: En loddbok fra CSK Reiselotteri er både en flott julegave å gi og få!

Info flyveblad