Den 26. Januar 2022 ble det foretatt offisiell trekning i CSK Reiselotteri 2021

Trekning ble foretatt hos Lotteritilsynet, Lottstift.

Trekningsliste:

1. Premie Reisegavekort verdi kr. 20 000,- Lodd nr. 13858
2. Premie Reisegavekort verdi kr. 15 000,-Lodd nr. 18098
3. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,- Lodd nr. 03045
4. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,- Lodd nr. 07331
5. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,- Lodd nr. 15620
6. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,- Lodd nr. 15889
7. Premie Reisegavekort verdi kr. 10 000,- Lodd nr. 19357
8. Premie Reisegavekort verdi kr. 5 000,- Lodd nr. 08313
9. Premie Reisegavekort verdi kr. 5 000,- Lodd nr. 12093
10. Premie Reisegavekort verdi kr. 5 000,- Lodd nr. 18495

Gevinster kan hentes i CSK Varmbo Arena. Loddseddel må fremvises, for utlevering av premie. Ta kontakt med Ola for avtale om utlevering av premie. Tlf. 900 53 638. E-post: ola@csk.no

Vinner vil bli kontaktet der det er notert telefonnummer på gjenpart av loddseddel.

Vi vil takke alle som har bidratt med å gjennomføre årets klubblotteri. Alle som har kjøp lodd, alle som har solgt lodd, og ikke minst lagledere/oppmenn som har bidratt med distribusjon. Overskuddet av lotteriet er en kjærkommen inntekt for CSK`s arbeid med å tilrettelegge for klubbens aktive medlemmer, slik at vi kan ha gode fasiliteter å tilby barn og ungdom i bydelen.

Reisegavekortene blir levert av Reisevarehuset. Klubbens samarbeidspartner på flybilletter og annen reisevirksomhet.