Loddbøker er ankommet og de blir distribuert fortløpende til klubbens lag.

Lodd i CSK Klubblotteri er en flott julegave å gi og få.

Slutt opp om klubbens årlige lotteri!