Rosenborgklinikken fysioterapi som samarbeidspartner

Skadefri oppvarming. Se video

Videreføring av fjorårets samarbeid med Rosenborgklinikken fysioterapi .

Charlottenlund Håndball og Rosenborgklinikken Fysioterapi har for

kommende sesong inngått en samarbeidsavtale for både topp- og
bredde håndballen. Rosenborgklinikken vil ha det medisinske hovedansvaret
for 1.divisjonslagene på herre- og damesiden, i tillegg til å tilby sin
kompetanse til breddeidretten gjennom kurs og seminarer.

Målet med avtalen er å sette et økt fokus på det skadeforebyggende
arbeidet i Charlottenlund Håndball og tilby kvalitetssikret fysioterapi
til klubbens medlemmer. De skal også ivareta 1.divisjonslagene med
idrettsmedisinsk kompetanse og bidra til at hovedtrenerne Alf Tore
Nilsen (damelaget) og Fredrik Tønne (herrelaget) har flest mulig
spillere tilgjengelig gjennom sesongen.

Klubbens medlemmer skal tilbys rask undersøkelse og oppfølging gjennom en
kunnskapsbasert fysioterapi for å best mulig ivareta spillernes helse og
sikre optimal «Return to Sport».

Rosenborgklinikken stiller seg bak og ønsker å bidra til Charlottenlunds uttalte målsetning som
klubb; «Flest mulig, lengst mulig – best mulig».

Vi ser frem til et videre spennende samarbeid med Rosenborgklinikken fysioterapi gjennom denne sesongen også.