Registrering

Alle som deltar på et offentlig arrangement på CSK Varmbo Arena skal registrere seg for å tilfredsstille myndighetenes krav til smittevern og smittesporing. Med offentlig arrangement menes kamper, cuper, konserter, marked o.l. Registrering gjelder både for arrangører, spillere, dommere, publikum, trenere, ledere og andre besøkende

1.       Gå inn på www.csk.no/registrer

2.       Når du har registrert deg, vis din registrering til arrangementets smittevernansvarlige som bærer gul vest

3.       Har du ikke mulighet til å registrere deg selv vil du få hjelp av ansvarlig til det

4.       Dine data vil bli behandlet iht. personvernloven og slettet etter myndighetenes oppbevaringsfrist har utløpt

Er du ofte på CSK Varmbo Arena anbefaler vi at du laster ned appen Sircon Sesam fra App Store eller Google Play. Ved nye besøk er da registreringen bare et tastetrykk unna. Også når du bruker app må du vise smittevernansvarlig at du har gjennomført registrering.

Husk 1-meter`n, god håndhygiene, host og nys i papir eller i armkroken og følg ellers instrukser på skilt og plakater.

Takk for at du bidrar til godt smittevern

Med vennlig hilsen
Charlottenlund Sportsklubb

Publikum i CSK Varmbo Arena 19.11.2020

CSK info om smittevern 06.11.2020

Obligatorisk møte for smittevern i CSK Varmbo Arena