Innkalling til ekstraordinært årsmøte i CSK 19.10.21 kl 18:30 i Rindalsparebankstuen.

Klubbens revisor skal nedskalere virksomheten og klubben må derfor velge en ny revisor og innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkalling
Sak 6: Godkjenne saksliste
Sak 7: Valg av revisor