Engasjere deg i hovedstyret i CSK?

Hovedstyret i Charlottenlund sportsklubb (CSK) består av representanter fra hver avdeling,

ett styremedlem, 2 varamedlemmer, nestleder og leder.

Hovedstyrets viktigste arbeid er klubbutvikling og samarbeid med lokalsamfunnet slik at

klubben ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Hovedstyret i CSK arbeider kontinuerlig for at CSK skal være en positiv og inkluderende

klubb som legger til rette for at alle utøvere opplever mestring, respekt og trygghet. CSK skal

også være en klubb hvor flest mulig kan bedrive sine idretter så lenge som mulig, og at

utøvere som ønsker det kan bli så gode som mulige i forhold til sine forutsetninger.

Valgkomiteen for hovedstyret skal foreslå kandidater til vervene som ikke er knyttet opp til

den enkelte avdeling. Dette skal være klart i forkant av hovedstyrets årsmøte i slutten av

mars. Vi har mange engasjerte medlemmer i klubben, noen gjør allerede en imponerende

innsats i ulike verv, noen ønsker å trappe ned, andre venter kanskje på denne muligheten?

Ta kontakt med oss i valgkomiteen innen utgangen av februar, om du selv er interessert, om

du har forslag på kandidater og/eller vil vite mer.

Valgkomiteen ved:

Beate Ørndahl (leder) – 99709228

Dag-Even Kristiansen – 99011077

Anders Eggen – 45401703

Hege Kvithyll – 93210512