«Flest mulig, lengst mulig – best mulig»

Vi har som mål at klubben skal være en «sosial motor» i vårt nærmiljø. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å strekke oss mot.

CSK fotball har over 600 aktive jenter og gutter i alle aldre og et stort og aktivt støtteapparat med trenere, oppmenn/kvinner og foreldrekontakter.

Vi skal dekke et stort spekter av sportslige ferdigheter og sosial tilknytning.
Alle som har drevet barne- og ungdomsidrett vet at det finnes like mange forskjellige ferdighetsnivå og grunner til motivasjon, som det finnes spillere.

For å gi våre medlemmer, trenere og tillitsvalgte en plattform for den sportslige utviklingen har vi utviklet Sportslig plan CSK Fotball og  Klubbhandbok CSK Fotball 20181009 v2

Klubben har foruten en hel masse fantastiske medlemmer, et moderne kunstgressanlegg, cageballanlegg, en flott hall med garderobefasiliteter, to store «stuer», sunn økonomi og stort sett alt vi trenger for å legge forholdene godt til rette.