Fotballavdelingen


Hei alle CSKere! Nå har du sjansen til å gjøre en innsats for klubben i ditt hjerte :-)Kandidater til verv i hovedstyret søkes. Vi trenger ny styreleder, nestleder og to varamedlemmer. Dette er en kjempeflott anledning til å møte mange flotte folk med STORT engasjement!Hvis du har spørsmål om vervene ta kontakt med leder i valgkomiteen, Jarle Bygd e-post bygd@online.no, eller styreleder Kjersti Grønning (Kjersti.Gronning@gmail.com).

Flest mulig, lengst mulig – best mulig.

Vi har som mål at klubben skal være en «sosial motor» i vårt nærmiljø. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å strekke oss mot.
CSK fotball har over 600 aktive jenter og gutter i alle aldre og et stort og aktivt støtteapparat med trenere, oppmenn/kvinner
og foreldrekontakter.

Vi skal dekke et stort spekter av sportslige ferdigheter og sosial tilknytning. Alle som har drevet barne- og ungdomsidrett vet at
det finnes like mangeforskjellige ferdighetsnivå og grunner til motivasjon, som det finnes spillere.

Klubben har foruten en hel masse fantastiske medlemmer, et moderne kunstgressanlegg, cageballanlegg, en flott hall med
garderobefasiliteter, to store «stuer», sunn økonomi og stort sett alt vi trenger for å legge forholdene godt til rette.