Fotballstyret

Fotballstyret:
Fotballstyret i CSK består av seks medlemmer: Leder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Leder sitter også i hovedstyret i CSK. Styret skal avholde styremøte hver 6. uke, samt etter behov.
Styret er ikke en juridisk og ansvarlig enhet i CSK. Økonomisk rapportering og annen rapportering skjer derfor til hovedstyret.

Fotballstyret har utpekt blant sine medlemmer en ansvarlig koordinator på hvert av følgende områder:
Spillerregistreringer/spilleroverganger/gjestespill/hospitering.
Administrasjon og påmelding av klubbens deltakelse i seriespill, cuper etc.
Kontakt med fotballkrets, trenere og støtteapparat.
Materialforvalter, som er praktisk utførende av avdelingens materialpolicy.
Dommerkoordinator, som er praktisk utførende av avdelingens dommerpolicy, herunder ansvaret for dommerstand i CSK.
Styring av fotballavdelingens økonomi. Ansvarlig for kioskdriften i fotballsesongen.


Alf-Petter Tenfjord Leder

E-Post: alfptenfjord@gmail.com

Tlf: 918 70 553


Heidi Dahl Sekretær

E-post: heididahl82@gmail.com
Tlf: 952 63 782


Lisbeth Øyum Ansvarlig Kvalitetsklubb

E-post: loeyum@gmail.com
Tlf: 957 27 077


Jack Hveding  Styremedlem
E-post: jah@coopmidtnorge.no
Tlf: 480 78 000


Bengt Røhmesmo  Styremedlem 
E-post: bengt.rohmesmo@gmail.com
Tlf: 950 36 706


Stian Jarwson Styremedlem

E-post: stian.jarwson@el-team.no

Tlf: 936 17 500


Inger-Johanne Malmedal Søreide Styremedlem

E-post: inger.soereide@ramboll.no

Tlf: 901 47 916  


Frode Ødegaard Styremedlem

E-post: frodeo75@gmail.com

Tlf: 932 44 512  


Valgkomitè: Meld deg som valgkomitè. Det er behov for nye styremedlemmer til årsmøte for 2020 
Ta kontakt om du ønsker verv, eller har forslag til kandidater til styret.

Foreløpige datoer for styremøter i fotballavdelingen – 2019:

14.januar
28.januar
25.februar
Årsmøte – dato ikke berammet
29.april
3.juni
12.august
23.september
4.november
16.desember med juleavslutning