Fotballstyret

Fotballstyret:
Fotballstyret i CSK består av 8 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Leder sitter også i hovedstyret i CSK. Styret skal avholde styremøte hver 6. uke, samt etter behov.
Styret er ikke en juridisk og ansvarlig enhet i CSK. Økonomisk rapportering og annen rapportering skjer derfor til hovedstyret.

Fotballstyret har utpekt blant sine medlemmer en ansvarlig koordinator på hvert av følgende områder:
Spillerregistreringer/spilleroverganger/gjestespill/hospitering.
Administrasjon og påmelding av klubbens deltakelse i seriespill, cuper etc.
Kontakt med fotballkrets, trenere og støtteapparat.
Materialforvalter, som er praktisk utførende av avdelingens materialpolicy.
Dommerkoordinator, som er praktisk utførende av avdelingens dommerpolicy, herunder ansvaret for dommerstand i CSK.
Styring av fotballavdelingens økonomi. Ansvarlig for kioskdriften i fotballsesongen.


Mats Thorsø Hansen Leder

E-Post: matsth98@hotmail.com

Tlf: 481 28 143


Stian Jarwson Nestleder

E-post: stianje@gmail.com

Tlf:   936 17 500


Mads Island Styremedlem

E-post: mads_island@hotmail.com

Tlf: 92601104


Inger Søreide Styremedlem

E-post: inger.soreide2@gmail.com

Tlf: 90141396


Anne Berit Stubbe Styremedlem

E-post: annebstubbe@gmail.com

Tlf:  98608090


Hans Oust Styremedlem

E-post: hans.oust@gmail.com

Tlf: 41533707


Inger Margrethe Moa
Epost: ingerm.moa@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ørjan Pedersen
Epost: oerjan.pedersen@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foreløpige datoer for styremøter i fotballavdelingen – 2021:

14. januar
28. januar
25. februar
Årsmøte – dato ikke ber
16. mars
6. april
20. april
18. mai
15. juni