Fotballstyret

Fotballstyret:
Fotballstyret i CSK består av seks medlemmer: Leder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Leder sitter også i hovedstyret i CSK. Styret skal avholde styremøte hver 6. uke, samt etter behov.
Styret er ikke en juridisk og ansvarlig enhet i CSK. Økonomisk rapportering og annen rapportering skjer derfor til hovedstyret.

Fotballstyret har utpekt blant sine medlemmer en ansvarlig koordinator på hvert av følgende områder:
Spillerregistreringer/spilleroverganger/gjestespill/hospitering.
Administrasjon og påmelding av klubbens deltakelse i seriespill, cuper etc.
Kontakt med fotballkrets, trenere og støtteapparat.
Materialforvalter, som er praktisk utførende av avdelingens materialpolicy.
Dommerkoordinator, som er praktisk utførende av avdelingens dommerpolicy, herunder ansvaret for dommerstand i CSK.
Styring av fotballavdelingens økonomi. Ansvarlig for kioskdriften i fotballsesongen.

Alf-Petter Tenfjord
Leder
E-Post: fmtlapt@fylkesmannen.no
Tlf: 918 70 553

Heidi Dahl 
Sekretær
E-post: heididahl82@gmail.com
Tlf: 952 63 782

Lisbeth Øyum
Ansvarlig Kvalitetsklubb
E-post: loeyum@gmail.com
Tlf: 957 27 077

Jack Hveding  
Styremedlem
E-post: jah@coopmidtnorge.no
Tlf: 480 78 000

Bengt Røhmesmo 
Styremedlem 
E-post: bengt.rohmesmo@gmail.com
Tlf: 950 36 706


Stian Jarwson
Styremedlem
E-post: stian.jarwson@el-team.no
Tlf: 936 17 500

Inger-Johanne Malmedal Søreide
Styremedlem
E-post: inger.soereide@ramboll.no
Tlf: 901 47 916
 
Frode Ødegaard
Styremedlem
E-post: frodeo75@gmail.com
Tlf: 932 44 512
 
Valgkomitè: Meld deg som valgkomitè. Det er behov for 3 nye styremedlemmer til årsmøte for 2018. 
Ta kontakt om du ønsker verv, eller har forslag til kandidater til styret. 

Foreløpige datoer for styremøter i fotballavdelingen – 2019:

14.januar
28.januar
25.februar
Årsmøte – dato ikke berammet
29.april
3.juni
12.august
23.september
4.november
16.desember med juleavslutning