Fotballstyret

Fotballstyret:
Fotballstyret i CSK består av seks medlemmer: Leder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Leder sitter også i hovedstyret i CSK. Styret skal avholde styremøte hver 6. uke, samt etter behov.
Styret er ikke en juridisk og ansvarlig enhet i CSK. Økonomisk rapportering og annen rapportering skjer derfor til hovedstyret.

Fotballstyret har utpekt blant sine medlemmer en ansvarlig koordinator på hvert av følgende områder:
Spillerregistreringer/spilleroverganger/gjestespill/hospitering.
Administrasjon og påmelding av klubbens deltakelse i seriespill, cuper etc.
Kontakt med fotballkrets, trenere og støtteapparat.
Materialforvalter, som er praktisk utførende av avdelingens materialpolicy.
Dommerkoordinator, som er praktisk utførende av avdelingens dommerpolicy, herunder ansvaret for dommerstand i CSK.
Styring av fotballavdelingens økonomi. Ansvarlig for kioskdriften i fotballsesongen.


Lisbeth Øyum Leder

E-Post: loeyum@gmail.com

Tlf: 957 27 077


Frode Ødegaard Nestleder

E-post: frodeo75@gmail.com

Tlf: 932 44 512  


Alf-Petter Tenfjord Styremedlem

E-post: alfptenfjord@gmail.com

Tlf: 918 70 553


Stian Jarwson Styremedlem

E-post: stian.jarwson@el-team.no

Tlf: 936 17 500


Inger-Johanne Malmedal Søreide Styremedlem

E-post: inger.soereide@ramboll.no

Tlf: 901 47 916  


Mats Thorsø Hansen Styremedlem

E-post: matsth98@hotmail.com

Tlf: 481 28 143


Foreløpige datoer for styremøter i fotballavdelingen – 2019:

14.januar
28.januar
25.februar
Årsmøte – dato ikke berammet
29.april
3.juni
12.august
23.september
4.november
16.desember med juleavslutning