Fotballstyret

Fotballstyret:
Fotballstyret i CSK består av 8 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Leder sitter også i hovedstyret i CSK. Styret skal avholde styremøte hver 6. uke, samt etter behov.
Styret er ikke en juridisk og ansvarlig enhet i CSK. Økonomisk rapportering og annen rapportering skjer derfor til hovedstyret.

Fotballstyret har utpekt blant sine medlemmer en ansvarlig koordinator på hvert av følgende områder:
Spillerregistreringer/spilleroverganger/gjestespill/hospitering.
Administrasjon og påmelding av klubbens deltakelse i seriespill, cuper etc.
Kontakt med fotballkrets, trenere og støtteapparat.
Materialforvalter, som er praktisk utførende av avdelingens materialpolicy.
Dommerkoordinator, som er praktisk utførende av avdelingens dommerpolicy, herunder ansvaret for dommerstand i CSK.
Styring av fotballavdelingens økonomi. Ansvarlig for kioskdriften i fotballsesongen.

Medlemmer i fotballstyret kontaktes via mail: fotballstyret@csk.no


Inger Margrethe Moa Leder

E-post:

Tlf: 990 10 060Hans Oust Styremedlem

E-post:  

Tlf: 415 33 707


Anne Berit Stubbe Styremedlem

E-post:

Tlf:  986 08 090


Ørjan Pedersen Styremedlem

E-post:

Tlf: 954 17 859


Martin Søreide Styremedlem

E-post:  

Tlf: 905 59 669

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steinar Lium Styremedlem
E-post:
Tlf: 958 05 000