Sportsplanen

Sportsplanen

Sportsplanen skal være et styringsdokument som viser våre felles verdier, mål og sportslig innhold for fotballen i CSK. Vi ønsker at alle trenere aktivt skal bruke sportsplanen for å få forståelse for hvordan CSK ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære fotball og sosialt samhold gjennom mestring, trivsel og glede.

CSK Fotball er klubbstyrt. Med det menes at det er fotballstyret ved sportslig utvalg som har det overordnede sportslige ansvaret, og ikke den enkelte årgang eller trener.