Et samarbeid mellom CSK Fotball og Fotballutvikling Trøndelag

Fotballutdanning etter skoletid ved Charlottenlund er et fotballtilbud for gutter og jenter fra 1-7 klasse. Dette er et samarbeid mellom CSK fotball og Fotballutvikling Trøndelag, hvor alle kan melde seg på og få en ekstra treningsøkt hver uke.

Det er to grupper som trener hver dag, og det er et maksimum antall på 22 faste spillere pr gruppe. Ved full gruppe og evt. venteliste så lages det en ordning hvor de på ventelisten kan komme på kort varsel ved frafall.

Fra og med skolestart høsten 2021 så håper vi å få til egne jentegrupper.

Fotballutdanning etter skoletid koster 600,- pr mnd og faktureres av CSK. Påmelding finner dere på https://fotballutvikling.com/fotballutdanning-etter-skoletid/

Dette tilbudet er åpent for alle, og vi har mye fokus på leker med sjef over ball og lilleper i midten 2v1 og 3v2 de første  årene, før vi begynner med posisjonsspill og øvelser med flere valg når gruppene er klare for det. Hovedfokuset vårt sportslig er å lære spillerne å skaffe seg informasjon ved å bruke blikket riktig for å kunne ta gode valg, og løse spillsituasjoner på banen.

I tillegg til ukentlige treninger så vil spillerne som deltar på fotballutdanning etter skoletid få tilbud om fotballhelger med overnatting 1-3 ganger i året fra og med 3. trinn. Hvor vi har en morsom treningshelg med mesternes mester, tacomiddag, treninger med videoanalyser osv.

Vi bruker Spond til informasjonsflyt og kommunikasjon.

Hovedansvarlig FUT: Erik Aas tlf 920 98 676, erik@fotballutvikling.com

Har dere spørsmål så er det bare å ta kontakt på tlf eller mail.

Mvh Erik Aas Fotballutvikling Trøndelag Tlf 920 98 676
Våre tilbud og bilder av arrangementer etc kommer på hjemmesiden www.fotballutvikling.com og vi er på Facebook, Instagram og Snapchat.