Håndball Bredde

«Flest mulig, lengst mulig – best mulig»

Charlottenlund Sportsklubb har et fullverdig håndballtilbud for alle aldersgrupper og kjønn.

Vårt tilbud er tilrettelagt for alle de som ønsker å ta del i håndballens gleder og utfordringer på alle nivå.
Håndballavdelingen består idag av ca. 630 medlemmer fordelt på en rekke alderstrinn.