Håndballavdelingen

«Flest mulig, lengst mulig – best mulig»

Charlottenlund Sportsklubb har et fullverdig håndballtilbud for alle aldersgrupper og kjønn.

Vårt tilbud er tilrettelagt for alle de som ønsker å ta del i håndballens gleder og utfordringer på alle nivå.
Håndballavdelingen består idag av ca. 450 medlemmer fordelt på en rekke alderstrinn.

Hei alle CSKere! Nå har du sjansen til å gjøre en innsats for klubben i ditt hjerte :-)Kandidater til verv i hovedstyret søkes. Vi trenger ny styreleder, nestleder og to varamedlemmer. Dette er en kjempeflott anledning til å møte mange flotte folk med STORT engasjement!Hvis du har spørsmål om vervene ta kontakt med leder i valgkomiteen, Jarle Bygd e-post bygd@online.no, eller styreleder Kjersti Grønning (Kjersti.Gronning@gmail.com).