Håndballstyret og Sportslig utvalg

Styret:

Geir Jarle Sirås
Leder
E-post: geir.jarle.siras@mantena.no
Tlf: 480 42 922

Elin Glasø
Nestleder
E-post: glasoelin@gmail.com
Tlf: 926 89 534

Ann Karin Henriksen
Sportslig leder
E-post: bosseannkarin@gmail.com
Tlf: 99637596


Frode Sand
Dommerkontakt
E-post: dommerkontakt.csk@gmail.com
Tlf:  971 98 534


Hege Talmo
Styremedlem
E-post: h-ta@online.no
Tlf: 906 67 736

Tormod Skåle
Styremedlem
E-post: tormod.skale@kantega.no
Tlf: 400 05 611Valgkomitè: 

Foreløpige datoer for styremøter i håndballavdelingen 2018:

10.desember med styreavslutning

Saker som ønskes meldt inn for behandling i styret, kan sendes på epost til geir.jarle.siras@mantena.no 


Sportslig utvalg

Navn: Ann Karin Henriksen 
Sportslig Leder:
E-post: bosseannkarin@gmail.com
Tlf: 99637596


Navn
Treneransvarlig
E-post:
Tlf:


Navn
Medlem SPU
E-post:
Tlf:


Navn
Medlem SPU
E-post:
Tlf:


Navn
Dommer – og Fair Play ansvarlig
E-post:
Tlf:


Navn
Adm.sekretær –
E-post:
Tlf:

For å kontakte sportslig utvalg i CSK Håndball, kan du sende mail til: spuhandball@csk.no

Foreløpige datoer for SPU møter 2018: 

Onsdag 13 juni.