Håndballstyret og Sportslig utvalg

Styret


Monica Sagosen
Leder
E-post: monica.sagosen@gmail.com
Tlf: 917 86 511

Kjetil Sandø
Sportslig leder
E-post: kjetilsandoe@gmail.com
Tlf: 917 85 419

Peter Ibsen
Styremedlem
E-post: peter.ibsen@dnb.no
Tlf: 916 61 520

Heidi Linge
Styremedlem
E-post: heidilinge@gmail.com
Tlf: 959 02 288

Christine Eriksen Åmotsbakken
Styremedlem
E-post: christinekaa@hotmail.com
Tlf: 924 46 972


Ingrid Ramberg
Styremedlem
E-post: ramberg.ingrid@gmail.com
Tlf: 992 71 270

Heidi Sandø
Styremedlem
E-post: heidisandoe@gmail.com
Tlf: 928 13 831 

Valgkomitè: 
 Tormod Skåle Tlf. 40005471
 Henning Støvne Tlf. 92497939
 Signe Kvarberg Tlf. 95236363

Sportslig utvalg

Navn: Kjetil Sandø
Sportslig Leder
E-post: kjetilsandoe@gmail.com
Tlf: 917 85 419


Navn: Frode E. Sand

Dommerkontakt

E-post: dommerkontakt.csk@gmail.com

Dommer og Fair Play ansvarlig
E-post: frode.esand@gmail.com

Tlf: 97198611


For å kontakte sportslig utvalg i CSK Håndball, kan du sende mail til: spuhandball@csk.no