Hovedstyret


Hovedstyret i Charlottenlund sportsklubb (CSK) består av representanter fra hver avdeling, ett styremedlem, 2 varamedlemmer, nestleder og leder. Administrasjonen deltar også i styremøtene men uten stemmerett.

Hovedstyrets viktigste arbeid er klubbutvikling og samarbeid med lokalsamfunnet slik at klubben ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Hovedstyret i CSK arbeider kontinuerlig for at CSK skal være en positiv og inkluderende klubb som legger til rette for at alle utøvere opplever mestring, respekt og trygghet. CSK skal også være en klubb hvor flest mulige kan bedrive sine idretter så lenge som mulig, og at utøvere som ønsker det kan bli så gode som mulige i forhold til sine forutsetninger.

Organisasjonsplan


Styreleder:

Roar Eide Bakke
Epost: roeidba@gmail.com
Telefon: 98230080


Nestleder:
Åse Mari Aslaksen
Epost: ase.aslaksen@samforsk.no
Telefon: 92482000


Styreleder Håndball:
Geir Jarle Sirås
Epost: geir.jarle.siras@mantena.no
Telefon: 48042922


Styreleder – anlegg:
Per Bjarne Valstad
Epost: Per.Valstad@evry.com
Telefon:


Styreleder fotball:
Mats Thorsø Hansen
Epost: matsth98@hotmail.com
Telefon: 481 28 143


Styreleder idrettsskolen:
Øystein Indergaard
Epost: oinderg@gmail.com
Telefon: 92249707


Styreleder Innebandy

Ingvild Granum

Epost: ingranum@gmail.com

Telefon: 99530853


Styremedlem:
Christine  Eriksen Åmotsbakken
Epost: Christinekaa@hotmail.com
Telefon: 46799886


Varamedlem:
Erlend Indergård

Epost: erlend_indergard@hotmail.com


Varamedlem:

Bernt-Rune Berntsen

Epost: berntrun@hotmail.com