Hovedstyret


Hovedstyret i Charlottenlund sportsklubb (CSK) består av representanter fra hver avdeling, ett styremedlem, 2 varamedlemmer, nestleder og leder. Administrasjonen deltar også i styremøtene men uten stemmerett.

Hovedstyrets viktigste arbeid er klubbutvikling og samarbeid med lokalsamfunnet slik at klubben ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Hovedstyret i CSK arbeider kontinuerlig for at CSK skal være en positiv og inkluderende klubb som legger til rette for at alle utøvere opplever mestring, respekt og trygghet. CSK skal også være en klubb hvor flest mulige kan bedrive sine idretter så lenge som mulig, og at utøvere som ønsker det kan bli så gode som mulige i forhold til sine forutsetninger.

Organisasjonsplan


Styreleder:
Kjersti Grønning
Epost: kjersti.gronning@gmail.com
Telefon: 47305342


Nestleder:
Bjørn Nordtvedt
Epost: bnor1@hotmail.com
Telefon: 98020916


Styreleder Håndball:
Geir Jarle Sirås
Epost: geir.jarle.siras@mantena.no
Telefon: 48042922


Styreleder Topp:
Richard Sund
Epost: richard.sund@no.experis.com
Telefon:


Styreleder – anlegg:
Per Bjarne Valstad
Epost: Per.Valstad@evry.com
Telefon:


Styreleder fotball:
Alf Petter Tenfjord
Epost: alfptenfjord@gmail.com
Telefon: 91870553


Styreleder idrettsskolen:
Øystein Indergaard
Epost: oinderg@gmail.com
Telefon: 92249707


Styreleder Innebandy:

Ingvild Granum

Epost: ingranum@gmail.com


Styremedlem:
Hege Grønning
Epost: reesegr@hotmail.com
Telefon: 97545008


Varamedlem:
Tommy Svendsen

Epost: ts@bedrevalg.no


Varamedlem:

Morten Enger

Epost: cskmorten@gmail.com