Hovedstyret


Hovedstyret i Charlottenlund sportsklubb (CSK) består av representanter fra hver avdeling, ett styremedlem, 2 varamedlemmer, nestleder og leder. Administrasjonen deltar også i styremøtene men uten stemmerett.

Hovedstyrets viktigste arbeid er klubbutvikling og samarbeid med lokalsamfunnet slik at klubben ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Hovedstyret i CSK arbeider kontinuerlig for at CSK skal være en positiv og inkluderende klubb som legger til rette for at alle utøvere opplever mestring, respekt og trygghet. CSK skal også være en klubb hvor flest mulige kan bedrive sine idretter så lenge som mulig, og at utøvere som ønsker det kan bli så gode som mulige i forhold til sine forutsetninger.

Organisasjonsplan


Styreleder:

Roar Eide Bakke
Epost: roeidba@gmail.com
Telefon: 98230080


Nestleder:
Åse Mari Aslaksen
Epost: ase.aslaksen@samforsk.no
Telefon: 92482000


Styreleder Håndball:

Monica Sagosen

E-post: monica.sagosen@gmail.com
Tlf: 917 86 511

 

Styreleder – anlegg:
Per Bjarne Valstad
Epost: Per.Valstad@evry.com
Telefon:


Styreleder fotball:
Inger Margrethe Moa 

Epost: ingerm.moa@gmail.com
Telefon: 990 10 060


Styreleder idrettsskolen:
Øystein Indergaard
Epost: oinderg@gmail.com
Telefon: 92249707


Styreleder Innebandy

Erlend Høvde

Epost: cskinnebandy@gmail.com

Telefon:414 66 937 


Styremedlem:
Ada Ekker
Epost: Cao97@live.no
Telefon: 948 42 294                      


Varamedlem:
Erlend Indergård

Epost: erlend_indergard@hotmail.com


Varamedlem:

Bernt-Rune Berntsen

Epost: berntrun@hotmail.com