Hovedstyret

Hovedstyret i Charlottenlund sportsklubb (CSK) består av representanter fra hver avdeling, ett styremedlem, ett varamedlem, nestleder, leder og administrasjonen. Hovedstyrets viktigste arbeid er klubbutvikling og samarbeid med lokalsamfunnet slik at klubben ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Hovedstyret i CSK arbeider kontinuerlig for at CSK skal være en positiv og inkluderende klubb som legger til rette for at alle utøvere opplever mestring, respekt og trygghet. CSK skal også være en klubb hvor flest mulige kan bedrive sine idretter så lenge som mulig, og at utøvere som ønsker det kan bli så gode som mulige i forhold til sine forutsetninger.

Organisasjonsplan


Styreleder:
Kjersti Grønning
Epost: kjersti.gronning@gmail.com
Telefon: 47305342


Nestleder:
Bjørn Nordtvedt
Epost: bnor1@hotmail.com
Telefon: 98020916


Styreleder Håndball:
Geir Jarle Sirås
Epost: geir.jarle.siras@mantena.no
Telefon: 48042922


Styreleder Topp:
Richard Sund
Epost: richard.sund@no.experis.com
Telefon:


Medlem – anlegg:
Per Bjarne Valstad
Epost: Per.Valstad@evry.com
Telefon:


Styreleder fotball:
Alf Petter Tenfjord
Epost: fmstapt@fylkesmannen.no
Telefon: 91870553


Styreleder idrettsskolen:
Øystein Indergaard
Epost: oinderg@online.no
Telefon: 92249707


Styremedlem:
Hege Grønning
Epost: reesegr@hotmail.com
Telefon: 97545008


Varamedlem:
Lisbeth Øyum
Epost: lisbeth.oyum@sintef.no
Telefon: 95727077