Idrettsskolen

Godt nytt år!

Uke 6 er det islagt på Jakobslibanen!

Denne uka 3. februar. er det islagt på Jakobslibanen!

Skøyter på Idrettsplassen på Jakobsli.

Kull 2015: Kl. 17.30

Kull 2014: Kl: 18.00

Kull 2013: Kl: 18.30

Hvert kull har en halvtime på isen, dvs. den delen av isen der stasjonene er. Det er lov å være på isen både før og etter allidretten. Beregn litt tid på å få på skøyter, hjelm og utstyr. Anbefaler oppmøte 15 minutter før aktiviteten starter. Foreldre oppfordres også til å ta på seg skøytene.

Mvh CSK Allidrett

ÅRSHJUL

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2019