Idrettsskolen

Allidrett vinter 2023

SKØYTER fra mandag 9. januar 2023.

På Idrettsplassen Jakobsli.

Kull 2018 – rigger, kull 2016 – rydder.

Kode nøkkelboks på utstyrsbua …….

Opplegget vedlagt!

Kull 2018: Kl. 17.30

Kull 2017: Kl: 18.00

Kull 2016: Kl: 18.30Hvert kull har en halvtime på isen, dvs. den delen av isen der stasjonene er. Beregn litt tid på å få på 

skøyter, hjelm og utstyr. Anbefaler oppmøte 15 minutter før aktiviteten starter. Foreldre oppfordres også til å ta på seg skøytene. 

CSK Allidrett

Mvh CSK Allidrett

——————————————————————————————————————————————————–

Vi ønsker nye og eksisterende idrettsskoledeltakere velkommen til høstens oppstart.

Her kommer opplegget for allidretten inne i CSK-hallen de neste 5 ukene. Uke 42 – 46

Kull 2018: 17.00-17.40

Kull 2017: 17.40-18.20

Kull 2016: 18.20-19.00 (18.55) Hallen skal være ryddet og klar til ny trening 19.00

Trenere møter opp 15 minutter før treningen slik at de kan planlegge og fordele oppgaver.

Kull 2018-rigger opp sammen med Ola

Kull 2016-rydder inn utstyret

Slik organiseres allidretten i hall:

Facebokgrupper:

CSK Idrettsskolen 2018

CSK Idrettsskolen 2017

CSK Idrettsskolen FB 2016

Alle som skal delta som aktiv i et idrettslag (Charlottenlund Sportsklubb) må være medlem i klubben.

Slik melder du ditt barn inn i CSK: Bli medlem

Årshjul Allidrett: Årshjul 2022/2023

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Styret i Idrettsskolen:
Leder: Øystein Indergaard

Nestleder: Jo Inge Aae
Sekretær: Rune Hansen


Faste medlemmer:
Styremedlem barn født 2018: Kommer på plass etter oppstart august 2022
Styremedlem barn født 2016: Marius Johansen
Styremedlem barn født 2015: Jo Inge Aae

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2022