Idrettsskolen

 Idrettsskolen har sine treninger på mandager.

Oppmøte på 7.erbanen Charlottenlund kunstgress, CSK Varmbo Arena.

2015 kullet: 17.00
2014 kullet: 17.40
2013 kullet: 18.20
Dette gjelder frem til høstferien. Etter høstferien trekker vi innendørs i          CSK Varmbo Arena Hall B.

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.
Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen.
Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

Kull Beløp Forfallsdato
Alle kull 700 1.11.2019

Nyttig informasjon fra idrettsskolen får du ved å klikke HER