Idrettsskolen

SVØMMEHALL

HeiDa er det klart for svømming. Sjekk svømmegrupper og tidspunkt.Merk at 2 grupper på kull 2013 bytter tidspunkt de 2 siste ukene.
Badevettsregler!Møt opp 15 min før økta begynner. Herregarderoben kommer først og damegarderoben er innerst. Alle skal dusje før de går i bassenget. Barn og voksne. Ingen går inn i bassenget før trenerne har sagt at det er klart. Alle venter i dusjen. Barna må gjøre det de voksne og trenerne gir beskjed om i bassenget.  Barn som vanligvis benytter armringer kan godt bruke det nå også. Det er greit at noen voksne er med uti bassenget. Spesielt på de yngste gruppene trengs det noen hender. Gulvet i garderoben og dusjen må svabres mellom hver økt slik at vi ikke drar med oss rusk uti bassenget og unngår glatt garderobegulv. Vi skal holde oss på grunna, avdelt med skille, såfremt ikke trenerne gir beskjed om noe annet!

Mvh CSK Allidrett

SVØMMEGRUPPER

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2019