Idrettsskolen

Aktiviteter Idrettsskolen

UKE 2 – 6

Skøyter på Idrettsplassen på Jakobsli.
Kull 2016: Kl. 17.30

Kull 2015: KL. 18.00

Kull 2014: Kl: 18.30
Hvert kull har en halvtime på isen, dvs. den delen av isen der stasjonene er. Beregn litt tid på å få på skøyter, hjelm og utstyr. Anbefaler oppmøte 15 minutter før aktiviteten starter. Foreldre oppfordres også til å ta på seg skøytene. Husk å unngå nærkontakt!!

Mer info fra de respektive kullene finner dere på Facebook. Se linkene under:

2014–CSK Idrettsskolen 2014

2015–CSK Idrettsskolen 2015

2016– CSK Idrettsskolen 2016

CSK Allidrett

Barna bør ha klær og fottøy som egner seg til de aktivitetene som er satt opp på programmet. Vi ønsker nye barn velkommen til idrettsskolen, uansett årskull. Tidligere deltakere er også velkommen til nytt år på Idrettsskolen. Alle lag i CSK er foreldredrevet opp til ungdomstrinn.

Det vil si at klubben er avhengige av foreldre/foresatte som er villige til å bidra. Vi trenger trenere, hjelpetrenere, oppmenn og ellers engasjerte voksne som kan bidra på forskjellige måter. CSK stiller med egne instruktører på det yngste kullet de første gangene. Etter hvert er det foreldrenes oppgave å drifte kullet og gjennomføre treningene.

Vil du være med å bidra. Send mail til: ola@csk.no.

Alle som er aktiv deltaker på lag i CSK må være medlem i klubben. Les mer om medlemskap her: https://csk.no/bli-medlem/ Husk at det er barnet som skal registreres! Vi oppfordrer også foreldre til å bli medlem i Norges mest populære klubb.

Hilsen CSK Allidrett.

ÅRSHJUL

Smittevern på idrettsskolen

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2020