Idrettsskolen

Våren er i anmarsj og vi starter opp med fotballaktiviteter på kunstgresset.

Mandag 12.04.21

Sted: 7-er banen på kunstgresset: CSK Varmbo Arena.

Da blir planen slik:
Kull 2016: 17.00-17.40–Kull 2015: 17.45-18.30–Kull 2014: Egne treningstider for fotball gutter og jenter blir publisert.

Ytterligere info på de respektive kullenes FB-sider:

CSK Idrettsskolen FB 2016

CSK Idrettsskolen FB 2015

CSK Idrettsskolen FB 2014

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Styret i Idrettsskolen:
Leder: Øystein Indergaard
Sekretær: Rune Hansen
Faste medlemmer:
Styremedlem barn født 2017: Kommer på plass etter oppstart august 2021
Styremedlem barn født 2016: Marius Johansen
Styremedlem barn født 2015: Jo Inge Aae
Styremedlem barn født 2014: Cecilie Simensen Ottem (sitter ut juni 2021)

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2020