Idrettsskolen

Vi kjører 6 uker med innendørs aktivitet fra uke 41

Oppmøte i CSK Varmbo Arena B.

Kull 2017: 17.00-17.40

Kull 2016: 17.40-18.20

Kull 2015: 18.20-19.00

Oppstart Idrettsskolen 2021

Facebokgrupper:

CSK Idrettsskolen 2017

CSK Idrettsskolen FB 2016

CSK Idrettsskolen FB 2015

Alle som skal delta som aktiv i et idrettslag (Charlottenlund Sportsklubb) må være medlem i klubben.

Slik melder du ditt barn inn i CSK: Bli medlem

Årshjul Allidrett

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Styret i Idrettsskolen:
Leder: Øystein Indergaard
Sekretær: Rune Hansen
Faste medlemmer:
Styremedlem barn født 2017: Kommer på plass etter oppstart august 2021
Styremedlem barn født 2016: Marius Johansen
Styremedlem barn født 2015: Jo Inge Aae
Styremedlem barn født 2014: Cecilie Simensen Ottem (sitter ut juni 2021)

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2021