Idrettsskolen

Oppstart idrettsskolen

Mandager er idrettsskoledag i CSK. Frem til høstferien holder vi til på 7.er-banen CSK Varmbo Arena ( den minste fotballbanen som ligger ut mot Hørlocks veg)

Vi starter med fotballaktivitet. Uke 35 – 40

Kull født 2016: 17:00 – 17:40

Kull født 2015: 17:40 – 18:20

Kull født 2014: 18:20 – 19:00

Barna bør ha klær og fottøy som egner seg på kunstgress. Fotballsko er ikke nødvendig. Vi ønsker nye barn velkommen til idrettsskolen, uansett årskull. Tidligere deltakere er også velkommen til nytt år på Idrettsskolen. Alle lag i CSK er foreldredrevet opp til ungdomstrinn.

Det vil si at klubben er avhengige av foreldre/foresatte som er villige til å bidra. Vi trenger trenere, hjelpetrenere, oppmenn og ellers engasjerte voksne som kan bidra på forskjellige måter. CSK stiller med egne instruktører på det yngste kullet de første gangene. Etter hvert er det foreldrenes oppgave å drifte kullet og gjennomføre treningene.

Vil du være med å bidra. Send mail til: ola@csk.no.

Alle som er aktiv deltaker på lag i CSK må være medlem i klubben. Les mer om medlemskap her: https://csk.no/bli-medlem/ Husk at det er barnet som skal registreres! Vi oppfordrer også foreldre til å bli medlem i Norges mest populære klubb.

Hilsen CSK Allidrett.

ÅRSHJUL

Smittevern på idrettsskolen

I forbindelse med oppstart allidrett ser vi at vi har en ganske stor ansamling på CSK-anlegget som vi ikke har full oversikt over med tanke på smittevern. Vi er ikke pålagt å registrere oppmøte på trening, men tenker at det kan være greit å registrere om noe skulle oppstå. Vi anbefaler også at familiene kun har med en voksen pr. barn. De som skal være med barnet på treningen registrerer seg her: https://forms.gle/7wsxgyzsZHQ8mvjz6 Det vil bli sendt ut et nytt skjema hver uke.
Til informasjon: CSK har også en app for registrering av publikum på 11-er banen. www.csk.no/registrer (Den gjelder ikke for allidrett på 7-er banen.)
– Føler du deg syk? Bli hjemme!- Hold god avstand! (voksne)- Når gruppene er delt opp – hold dere til gruppene.- God håndhygiene og hosterutiner.
Lykke til!

Mvh. CSK allidrett

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2020