Idrettsskolen

Allidrett uke 11 og framover. Fotball. Da har vi booket bane for allidrett på mandager frem til påske. Allidrett trener 17.00-18.00 Vi får en utfordring med baller og utstyr når alle trener samtidig. Vi må prøve å fordele det vi har og evt. etterbestille mer når vi vet behovet. Trenere bør møte 20 minutter før, for å ordne utstyr, baner o.l. Det blir laget en ny baneplan etter påske der allidrett får banen 17.00-19.00 og trener ett og ett kull etter hverandre.

Trenerkurs!

Kan du tenke deg å bli fotballtrener for våre yngste barn?

Klubben tilbyr internt trenerkurs i regi av NFF. Instruktør er en av våre egne trenere.

På Varmbo arena vil trenere få mulighet til å ta delkurs 1 og 2 i utdanningstrappen mot UEFA C.

Dette er delkurs som er rettet mot de yngste.

CSK ønsker å rekruttere kommende og eksisterende trenere til ett eller begge delkursene. Kursene er gratis.

Dersom du har interesse for trenergjerning ønsker CSK at du vurderer å melde deg på.

Dato for gjennomføring av kurs er:

Delkurs 1 (6-8år): 28. og 29.mars + 4. og 5.april

Delkurs 2: (9-10år): 25. og 26.april + 2. og 3.mai

Dersom du er interessert kan du sende mail til:

Anders T Bakken
Treneransvarlig barnefotballen
E-post:  anderstbakken@hotmail.com

Eller;

Tom Marthinussen

Trenerveileder

E-post: tom.harald.marthinussen@seos.no

Link til kursdetaljer: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/klubb-leder-og-trener/trenerutvikling2/artikler/uefa-cgrasrot/

Facebokgrupper:

CSK Idrettsskolen 2017

CSK Idrettsskolen FB 2016

CSK Idrettsskolen FB 2015

Alle som skal delta som aktiv i et idrettslag (Charlottenlund Sportsklubb) må være medlem i klubben.

Slik melder du ditt barn inn i CSK: Bli medlem

Årshjul Allidrett

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Styret i Idrettsskolen:
Leder: Øystein Indergaard
Sekretær: Rune Hansen
Faste medlemmer:
Styremedlem barn født 2017: Kommer på plass etter oppstart august 2021
Styremedlem barn født 2016: Marius Johansen
Styremedlem barn født 2015: Jo Inge Aae
Styremedlem barn født 2014: Cecilie Simensen Ottem (sitter ut juni 2021)

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2021