Idrettsskolen

Allidrett har oppstart mandag 29. august.

Vi ønsker nye og eksisterende idrettsskoledeltakere velkommen til høstens oppstart.

Oppmøte på 7er-banen ( Den minste kunstgressbanen)

Kull 2018 kl. 17:00

Kull 2017 kl. 17:40

Kull 2016 kl. 18:20

Facebokgrupper:

CSK Idrettsskolen 2018

CSK Idrettsskolen 2017

CSK Idrettsskolen FB 2016

Alle som skal delta som aktiv i et idrettslag (Charlottenlund Sportsklubb) må være medlem i klubben.

Slik melder du ditt barn inn i CSK: Bli medlem

Årshjul Allidrett: Årshjul 2022/2023

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Styret i Idrettsskolen:
Leder: Øystein Indergaard

Nestleder: Jo Inge Aae
Sekretær: Rune Hansen


Faste medlemmer:
Styremedlem barn født 2018: Kommer på plass etter oppstart august 2022
Styremedlem barn født 2016: Marius Johansen
Styremedlem barn født 2015: Jo Inge Aae

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2022