Idrettsskolen

Aktiviteter Idrettsskolen

Mandag 23  november blir det topptur til Estenstadhytta. Oppmøte: Bekken (parkeringsplassen) Kull 2016: 17.30. Kull 2015: 17.45 Kull 2014: 18.00 Utstyr: Uteklær og lommelykt. Foreldrene må selvsagt også være kledd for deltakelse på turen. Mat: Turen blir sikkert ennå hyggeligere om man tar med seg en matpakke og varm drikke på en termos. 
Ta med akebrett i tilfelle det plutselig blir fine akeforhold. NB! Bra værmelding for mandags kvelden.

Løpende info finner dere også på de respektive lags FB-side.

2014–CSK Idrettsskolen 2014

2015–CSK Idrettsskolen 2015

2016– CSK Idrettsskolen 2016

Allidrett gym i CSK-hallen

VIKTIG INFO! Smitteverntiltak.

I forbindelse med gjennomføring av gym i CSK- hallen må vi ta en del forhåndsregler i forhold til smittevern. Maksimalt antall barn (deltakere) i hallen er 40 stk. Vi gjennomfører en påmelding hvor de som skal delta på gym registrerer seg. Deretter blir barna fordelt i grupper på 10 og 10. Om et kull har 60 påmeldte vil kun 4 av 6 grupper ha mulighet til å delta på gym. Det blir en rullering på hvilke grupper som får gym fra uke til uke (om antallet påmeldte overstiger 40)

Vi vil også ha behov for foreldre som kan ha ansvar for smittevern. Dvs. at de tar imot deltakerne, passer på bruk av håndsprit og “spritvask” av tribuner mellom kullene.

Hallen må tømmes mellom kullene. Kullene går inn den vanlige inngangen til hall B. Foreldrene tar med sko og ytterklær inn i hallen. Når kullet er ferdig så bruker vi utgangene i motsatt ende av hallen (mot fotballbanen) Kullet som er ferdig må være raske ut av hallen. 

Det blir litt “tap” av tid i vekslingen mellom kullene. 

Kull 2016: 17.00-17.40

Kull 2015: 17.40-18.20

Kull 2014: 18.20-19.00

Påmelding kull 2016: https://forms.gle/DbQJGK3HCn8QwascA

Påmelding kull 2015: https://forms.gle/88BcSyNV1sQY3EVw5  

Påmelding kull 2014: https://forms.gle/5SYgNdTJFprqNKTA6  

Påmeldingsfrist lørdag 10.10 kl. 23.55!

CSK Allidrett

Barna bør ha klær og fottøy som egner seg til de aktivitetene som er satt opp på programmet. Vi ønsker nye barn velkommen til idrettsskolen, uansett årskull. Tidligere deltakere er også velkommen til nytt år på Idrettsskolen. Alle lag i CSK er foreldredrevet opp til ungdomstrinn.

Det vil si at klubben er avhengige av foreldre/foresatte som er villige til å bidra. Vi trenger trenere, hjelpetrenere, oppmenn og ellers engasjerte voksne som kan bidra på forskjellige måter. CSK stiller med egne instruktører på det yngste kullet de første gangene. Etter hvert er det foreldrenes oppgave å drifte kullet og gjennomføre treningene.

Vil du være med å bidra. Send mail til: ola@csk.no.

Alle som er aktiv deltaker på lag i CSK må være medlem i klubben. Les mer om medlemskap her: https://csk.no/bli-medlem/ Husk at det er barnet som skal registreres! Vi oppfordrer også foreldre til å bli medlem i Norges mest populære klubb.

Hilsen CSK Allidrett.

ÅRSHJUL

Smittevern på idrettsskolen

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2020