Idrettsskolen

Godt nytt år!

Oppstart skøyter mandag 13.01.2020

På grunn av dårlige isforhold på Jakobslibanen flytter vi dagens skøyteøkt til Leangen kunstisbane.

Det er åpent for publikum 18.30-19.30 på indre bane.Alle kull møter samtidig. Det blir ikke noe organisert opplegg av trenerne i dag siden isen er åpen for alle. Foreldrene oppfordres også til å ha på skøyter ute på isen.
Lykke til!CSK allidrett

Skøyter uke 3-7 
Kull 2015: Kl. 17.30Kull 2014: Kl: 18.00Kull 2013: Kl: 18.30

Mvh CSK Allidrett

ÅRSHJUL

CSK Idrettsskolen er en frittstående underavdeling under Charlottenlund Sportsklubb, som oppfyller de krav Norges Idrettsforbund stiller til idrettsskoler.

Vi ønsker alle barn fra fire år og oppover, velkommen til allsidig trening i CSK Idrettskolen.

Dersom det er spørsmål eller innspill til oss, ta kontakt med en av kontaktpersonene for Idrettskolen. Idrettskolen er drevet av foreldrene og frivillige, vi trenger hele tiden trenere og lagledere, foreldre som kan bidra og ta i et tak. Dersom du kan bidra som frivillig i Idrettskolen, ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktpersoner på de respektive gruppene).

Målsetning
Følgende fokusområder er viktig for CSK idrettsskolen:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.

Idrettsskolen – avgifter

KullBeløpForfallsdato
Alle kull7001.11.2019