Fotballavdelingen. Dato: 10.03.2021

CSK Fotball innkaller til årsmøte i stuene 10.3.21 kl 19:00

Saker som ønskes behandlet må sendes til medlem@csk.no innen 24.2.21

Vil du stille til valg så meld din interesse til loeyum@gmail.com

Vi vil selvfølgelig ta de smittevernhensyn som er påkrevet på møtetidspunktet, og forbeholder oss retten til å gjøre møtet digitalt på kort varsel dersom situasjonen tilsier det.

————————————————————————————————————————————————–

Håndballavdelingen. Dato 14.04. 2021

CSK Håndball innkaller til årsmøte i stuene 14.4.21 kl 19:00

Saker som ønskes behandlet må sendes til glasoelin@gmail.com innen 24.3.21

Vil du stille til valg så meld din interesse til glasoelin@gmail.com  Vi vil svært gjerne ha nye styremedlemmer som tilhører de yngste lagene så om du har barn født i tiden 2008-2014 er du svært velkommen til å melde din interesse.

Vi vil selvfølgelig ta de smittevernhensyn som er påkrevet på møtetidspunktet, og forbeholder oss retten til å gjøre møtet digitalt på kort varsel dersom situasjonen tilsier det.


Innebandy. Dato 17.03.21 kl. 19:00

CSK Innebandy innkaller til årsmøte i stuene 17.3.21 kl 19:00

Saker som ønskes behandlet må sendes til ingranum@gmail.com innen 02.03.21

Vil du stille til valg så meld din interesse til ingranum@gmail.com

Vi vil selvfølgelig ta de smittevernhensyn som er påkrevet på møtetidspunktet, og forbeholder oss retten til å gjøre møtet digitalt på kort varsel dersom situasjonen tilsier det.