Klubbens identitet

Klubbens identitet/merke er viktig, og helt siden starten har draktfargen vært grå/sølvgrå, etterhvert har denne utviklet seg videre, til det den er i dag. Klubbens offiselle draktfarger er grå/rød med rød shorts, i tillegg røde strømper for fotball og hvite strømper for håndball. Overtreksdresser/treningsdresser er i fargene rød/sort overdel og sorte bukser. (Bortedrakt fotball: Rød drakt, rød shorts og hvite strømper, kan benytte hvite om motstanderen har røde strømper. Bortedrakt håndball: Rød drakt, rød shorts og hvite strømper)

Klubbens offisielle leverandør av drakter og utstyr er Hummel, dette gjennom en avtale med Assistco og den lokale forhandleren Nor Contakt sport, i Trondheim.

Spilletrøyene leveres med CSKs egen logo, og på spilletrøyen er det avsatt plass for reklame fra Klubbens hovedsponsorer og eventuelt de enkelte lags sponsorer. Det er avsatt plass til den enkelte spillers navn på shorts og overtrekksdress/treningsdress.

Det fins en offisiell CSK fritidskolleksjon, denne inneholder en oversikt over hvilke t-shirts, jakker, gensere osv. det er tillatt å trykke klubbens logo og navn på. Kolleksjonen er kunngjort på websidene og tilgjengelig for salg hos Nor-Contakt. I tillegg vil oversikt over «tillatt» utstyr være tilgjengelig hos Nor-Contakt som offisiell leverandør.

Det er ikke tillatt å trykke Klubbens logo eller offisielle navnetrekk på annet tøy enn det som er godkjent av Klubben.


Verdigrunnlag og aktivitet

Misjon: En positiv klubb for alle

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Hva mener vi med vårt motto:

Flest mulig: Flest mulige spillere i fotball og håndball
Lengst mulig: Forholdene legges til rette for at de som ønsker skal delta så lenge som mulig, gjerne i begge idrettene.
Best mulig: Hver spiller skal bli best mulig i forhold til sine forutsetninger
Klubbens 3 verdier
Mestring
Samhandling
Begeistring
Utviklende
Lagarbeid

Respekt
Fair play
Raus
Toleranse
Foreldrevett

Trygghet
Inkluderende
Ansvarlig
Vennskap
Positivt oppvekstmiljø

Plan for å etablere verdiene våre:

Hovedstyre til alle delstyrer sammen med sportslig utvalg
Hovedstyre til alle foreldrene
Sportslig utvalg til trenere og foreldrekontakter
Trenere og foreldrekontakter til spillerne.

Å være foreldre til barn i CSK:

Når et nytt lag etableres skal laget ha følgende funksjoner rundt laget:

Trener
Oppmann
Foreldrekontakt
Verdiansvarlig
Sosialt ansvarlig
Kveldsmatansvarlig
Dugnadsansvarlig