Personvernerklæring CSK

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Charlottenlund samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder, med unntak av idrettsregistreringen.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

Charlottenlund Sportsklubb, Tunvegen 18, 7058 Jakobsli, 97979910, anlegg@csk.no
Oppnevnt personvernombud i Charlottenlund Sportsklubb:

Charlottenlund Sportsklubb er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi med unntak av opplysningene vi trenger for å registrere medlemskap.
I denne erklæringen oppgir vi kun hva vi samler inn av opplysninger. Som er:
– Fornavn, etternavn, adresse, postnr. og sted, epostadresse og fødselsdato.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Bruk av epostadresse til utsending av faktura, nyhetsbrev, møtearrangementer, innhenting av statistikker og annet materiell Charlottenlund Sportsklubb trenger for å gi deg som medlem informasjon.

For at vi skal sende e-post til riktig medlem, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i Charlottenlund Sportsklubb som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

Dersom det er overføringer av opplysninger innenfor EU/EØS sørger vi for at direktiver om personopplysninger og spesifiserte lover om vern følges. Dette gjelder også for tredjeparter som eventuelt befinner seg utenfor EU/EØS området.

Personer som spør har rett til å få informasjon om behandling i virksomheten etter personopplysningsloven.

Dette betyr at du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til  å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

(Se kontaktopplysninger over).

Opplysninger lagres ikke om deg utover lovens  rammer.

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i samsvar med lovene i Norge.

Charlottenlund Sportsklubb forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: Juni 2018.