Politiattest i CSK


Krav om politiattest i Charlottenlund Sportsklubb. Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for CSK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere, og personer som ofte kjører andre sine barn.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Ansvarlig for politiattester i CSK er: Kjetil Thorsø Hansen; kjetil@csk.no.
Telefon: 940 32 977.
Slik søker du om politiattest:
1:Be om bekrettelse, helst pr. e-post, fra Charlottenlund Sportsklubb v/ Kjetil Thorsø Hansen. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.

2: Kjetil Thorsø Hansen sender deg signert bekreftelse.
Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søkere over 18 år kan søke elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no/
Under ‘Formål med attesten’ skal du velge Frivillige organisasjoner
både som Kategori og Formål.
Bekreftelsen fra CSK skal lastes opp som vedlegg til søknaden. Søkere under 18 år må sende skriftlig søknad, og legge ved bekreftelsen. Vær oppmerksom på at foresatte må signere både på bekreftelse og søknad.
Søknadsskjema og mer informasjon på:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til CSK.

5: Du skal vise din politiattest til Kjetil Thorsø Hansen, og vil da være berettiget til å utføre tidligere nevnte oppgaver i CSK. Du kan da også få utlevert trenertøy, forutsatt at du også er medlem i klubben. Kjetil og CSK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Ta gjerne kontakt med Kjetil Thorsø Hansen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.
Kjetil Thorsø Hansen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Du kan lese mer om ordningen på:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
og
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/