Til alle brukere av klubbens møterom:

I disse tider med restriksjoner i forhold til smittevern er det mange hensyn å ta. Når det gjelder bruk av klubbens møterom ber vi alle følge våre retningslinjer:

Først av alt; Prøv å begrense antall møter denne høsten. Bruk heller tlf., Skype, Teams, el. hvis det kan være et alternativ.

Vi har en voldsom pågang, og logikken er enkel; Jo flere som møtes ofte, desto større smittefare. Kanskje er det ikke denne høsten alle lag skal ha kveldsmat i stuene hver uke. Det går med store resurser for klubben på ekstra renhold allerede.

Kapasiteten på rommene er som følger:

Stue 1 = 20 personer. Stue 2 = 20 personer. Stue 1 og 2 sammen = 40 personer.

Cageballstue = 20 personer. Styrerom kjeller er 8 personer.

I møterommene må alle kontaktflater desinfiseres før og etter bruk. Det vil si; bord, stolrygger, dørhåndtak og ellers alle berøringspunkter som kan bidra til smittespredning. Dette gjøres ved å benytte desinfeksjonsmiddel. Vi har tilgjengelig flasker som benyttes til dette. Det er såkalt tåkedusj som fordamper etter ca. 15 min. Viktig å møte opp i god tid og gjennomføre desinfisering på en forsvarlig måte før møtet starter. Flaskene skal alltid settes tilbake etter bruk.

Til slutt; Bestill møterom i god tid.

Takk for at dere bidrar til godt smittevern.

Bestilling av møterom: E-post: anlegg@csk.no eller tlf. 97979910. Kontortid 09.00 – 15.00.

Sjekk tilgang til våre møterom