Onsdag 16. februar 2022 kl. 20:00 gjennomfører CSK Håndball og Rosenborgklinikken seminar/opplæring i:

Skadeforebygging for Bredde og Topp håndball.

CSK ønsker å fokusere på skadeforebygging i alle aldersgrupper. Alle lag opplever at spillere ikke kan delta på kamp eller trening på grunn av skader.

Seminaret vil bli gjennomført i CSK Varmbo arena med deltakelse fra alle lag i klubben.

Teoridel i stuene – kl. 20:00 – 21:00

Praksis i hall B – kl. 21:00 – 22:00

Seminaret er for trenere og spillere. Klubben forventer at hvert lag stiller med minimum 1 trener og minimum 2 spillere. Dette gjelder alle aldersklasser, men vi har forståelse for at spillere i barnehåndballen ikke nødvendigvis stiller på dette tidspunktet.

Vårt ønske er at spillere og trenere vil sikre kompetanseoverføring fra seminar/opplæring til resten av laget.

I nok en annerledes sesong håper vi at trenere og spillere fra yngre og eldre årsklasser deltar sammen og blir kjent med hverandre. Vi tror at dette vil fremme erfaringsutveksling på kryss av aldersgrupper, og skaper samhold og klubbfølelse.

Lagvis påmelding på følgende lenke: Påmeldingsskjema skadeforebygging

Fra RFK stiller:

Georg Mørtvedt Rugelbak, som har flere års erfaring som spiller og senere fysioterapeut innen håndball.

Mads Noesgaard, som er tidligere fysioterapeut for det Danske landslaget.

Jonas G Hofmo, som er universitetslektor.

Disse holder et et interessant seminar i moderne skadeforebygging som er skreddersydd for håndball.

RFK har god erfaring med gjennomføring etter denne modellen.

Meld deg på! Ingen ønsker å være skadet!