SKADEFOREBYGGENDE SEMINAR!

Onsdag 05.10 kl 20.30 gjennomfører CSK Håndball og Rosenborgklinikken FYSIOTERAPI SEMINAR MED FOKUS PÅ «SKADEFOREBYGGING for BREDDE OG ELITE HÅNDBALL, OG HÅNDTERING AV DE VANLIGSTE SKADENE VI SER I HåNDBALLEN »

CSK ønsker å fokusere på skadeforebygging i alle aldersgrupper.  Alle lag opplever at spillere ikke kan delta på trening eller kamp pga. skader.  

Seminaret vil bli gjennomført i CSK lokaler kl. 20.30-22.30 med deltagelse fra alle lag i klubben.

Vi starter i hall B kl. 20.30 med fokus på:

  • Lek og skadeforebygging i barne- og ungdomshåndballen
  • Repetisjon og videreføring av skadeforebyggende oppvarming gjennomgått på seminar med RFK høsten 2021

Vi går deretter inn i stue 1 og fortsetter med fokus på hvordan håndterer vi de vanligste skadene vi ser i håndballen.

Seminaret er for trenere og spillere. Klubbene forventer at hvert lag stiller med minimum 1 trenere og minimum 2 spillere. Dette gjelder i alle aldersklasser. Det er selvfølgelig forståelse for at spillere i barnehåndballen ikke nødvendigvis stiller på dette tidspunktet.

Vårt ønske er at spillere og trenere vil sikre kompetanseoverføring fra seminar/opplæring til resten av laget.

Vi håper at trenere og spillere fra yngre og eldre årsklasser deltar sammen og blir kjent med hverandre. Vi tror at dette vil fremme erfaringsutveksling på kryss av aldersgrupper og skaper samhold og «klubbfølelse.»

Lagvis påmelding på følgende lenke: Påmeldingsskjema skadeforebygging

Fra RFK stiller:

Georg Mørtvedt Rugelbak, som har flere års erfaring som spiller og senere fysioterapeut innen håndball.

Mads Noesgaard som er tidligere landslagsfysioterapeut for Danmark

Jonas G Hofmo som er universitetslektor.

Meld deg på! Ingen ønsker å være skadet!