Vår mangeårige leder av sportslig utvalg i CSK, Erlend Sagosen, har tatt på seg nye utfordringer i Kolstad håndball. Vi trenger derfor en person som kan ta på seg vervet som sportslig leder i CSK håndball. Vi er en av landets største håndballavdelinger med stor bredde på alle nivå. Vi har en velordnet økonomi, dedikerte trenere, spillere og resurspersoner i klubben. Alt skal ligge til rette for at en ny sportslig leder kan få gode arbeidsforhold, og interessante oppgaver.

Styret i CSK håndball ønsker innspill på personer som kan være aktuelle for å ta på seg vervet som sportslig leder i håndballavdelingen.

Henvendelser om dette kan gjøres til leder i CSK håndball. Frist onsdag 17. februar 2021


Leder
Geir Jarle Sirås
E-post: geir.jarle.siras@mantena.no
Tlf: 480 42 922