Sportslig plan og klubbhåndbok fotball

Klubbhåndbok CSK Fotball

CSK Fotball ble i nov. -16 godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

CSK har dokumentert hvordan klubben jobber i Klubbhandbok CSK Fotball 20181009


Sportslig plan CSK Fotball

Sportslig plan for CSK Fotball er et viktig verktøy for å sikre at alle spillere i klubben får et tilsvarende likt tilbud og en kvalitetsmessig, trygg og god påvirkning av dyktige trenere. Klubben er ansvarlig for en stor aktivitet med mange involverte trenere, spillere og foreldre. Sportslig plan skal stake ut en kurs og retning for hva som skal kjennetegne lag, spillere, trenere og foreldre i CSK.

Her finner du  Sportslig plan CSK Fotball CSK Fotball.


Dokumenter 

Skjema hospitering