Hovedstyret i Charlottenlund Sportsklubb har besluttet følgende.

CSK Varmbo Arena stenges for all trening innendørs fra og med lørdag 18. desember til og med søndag 2. januar.

Trondheim Kommune er under sterkt press med høy smitte og dramatisk mangel på folk i flere sektorer pga. folk i sykdom og karantene. Vi i Charlottenlund Sportsklubb vil ta vår del av dugnaden å gjøre vårt ytterste for å begrense smittespredning både i bydelen og i byen. Vi ønsker at alle våre medlemmer kan få feire en fin jul sammen sine kjære og ikke i karantene.

Selv om det kan virke uproblematisk at de yngste trener, så ser vi rundt oss at selv i miljø med strenge krav til smittevern, så sprer smitten seg raskt. Selv om barna er i en kohort under trening så har de på fritiden og via familie og venner et stort antall nærkontakter fra døgn til døgn og da er situasjonen ut av kontroll for sportsklubben. Det voksne støtteapparatet har også nærkontakter utover klubben.

I en normal smittesituasjon med de faste anbefalingene vi er vant til ville vi ikke gått til dette skrittet. Vi håper våre medlemmer ser at vi er i en helt ekstrem situasjon og at 2 ukers pause kan være et fornuftig grep og et godt bidrag til dugnaden.

Vi minner om at det er fullt mulig å kjøre både morsomme og helt sikre treninger utendørs.

Hovedstyret i CSK ønsker alle sine medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul med et sterkt ønske om normale tilstander så snart som mulig.