Styret og sportslig utvalg – håndball

Styret

Sesongen 2018/2019

Under finner du kontakt informasjon til styremedlemmene i CSK Håndball bredde.

Det er også mulig å kontakte CSK Håndball bredde ved å sende mail til handball@csk.no eller spuhandball@csk.no

Geir Jarle Sirås

Elin Glasø

Leder

E-post: geir.jarle.siras@mantena.no

Tlf: 480 42 922

Nestleder

E-post: glasoelin@gmail.com

Tlf: 926 89 534

Erlend Sagosen                            

Frode E. Sand

Sportslig leder

E-post: erlend.sagosen@gmail.com

Tlf: 952 03 649

Dommerkontakt

E-post: dommerkontakt.csk@gmail.com

Tlf: 971 98 534

Morten Enger                               

Tormod Skåle

Sekretær

E-post: cskmortenn@gmail.com

Tlf: 930 08 243

Styremedlem 

E-post: tormod.skale@kantega.no

Tlf: 400 05 611

Hege Talmo                                   

Stig Tore Røe

Styremedlem

E-post: h-ta@online.no

Tlf: 906 67 736

Styremedlem

E-post: stig.tore.roe@gmail.com

Tlf: 930 87 812

Sportslig utvalg

For å kontakte sportslig utvalg i CSK Håndball, kan du sende mail til: spuhandball@csk.no