Treningsavgift

Faktureringoversikt treningsavgift CSK

Fotball 2018

Kull Beløp Forfallsdato
2011  800 20.04.2018
2010 1200 20.04.2018
2009 1500 20.04.2018
2008  2300 20.04.2018
2007  2.500 20.04.2018
2006  2.550 20.04.2018
2005  3.500 20.04.2018
2003 og 2004  3.750 20.04.2018
2001 og 2002  3.800 20.04.2018
Junior  4.250 15.02 og 20.04.2018
Senior  4.250 15.02 og 20.04.2018

 

Håndball 2018/2019

 

Kull Beløp Forfallsdato
2011

2010

600

600

1.10.2018 og 15.1.2019

1.10.2018 og 15.1.2019

2008/2009 1200 1.10.2018 og 15.1.2019
2007

2006

1300

1400

1.10.2018 og 15.1.2019

1.10.2018 og 15.1.2019

2005 1600 1.10.2018 og 15.1.2019
2004 1800 1.10.2018 og 15.1.2019
2003 2200 1.10.2018 og 15.1.2019
2002 2200 1.10.2018 og 15.1.2019
2001 og eldre 2400 1.10.2018 og 15.1.2019
Senior damer og herrer 2400 1.10.2018 og 15.1.2019
Senior Bredde/Miljø 18 og eldre 1150 1.10.2018 og 15.1.2019

 

Idrettsskolen

Kull Beløp Forfallsdato
Alle kull 700 1.11.2018

Nye deltakere blir fakturert fortløpende i alle avdelinger.

Obligatorisk medlemskap på kr. 175,- for alle aktive medlemmer. 

NB! Treningsavgiftene blir fastsatt av årsmøtet hvert år så avgiftene 2019/2020 sesongen i håndball kan endres etter årsmøtet i mars 2019. Det samme gjelder idrettskolen for sesongen 2019/2020 for kullene 2012, 2013 og 2014.

2012 kullet går inn i fotballavdelingen 1.5.2019 og håndballavdelingen fra 1.10.19

Barneforsikring i idretten

Forsikringen for barn under 12 år og som er medlem av et idrettslag/særidrettslag, dekkes av Barneforsikringen som NIF har tegnet med IF.
Følgende må være på plass før dekningen gjelder:
  • Barnet må være registrert som medlem i Idrettslaget
  • Barnet må ha betalt medlemskontigenten
Skulle man ønske å vite mer om Barneforsikringen i IF gå inn på www.idrett.no
Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille i klubben vår. Treningsavgiftene blir fastsatt av hvert enkelt styre ut fra deres årlige budsjetter. Treningsavgiften varierer fra lag til lag.
Her følger et oppsett som sier noe om hvordan treningsavgiftene til utøvere benyttes.
Utstyr: 
En av de største utgiftspostene våre er kostnader med utstyr. Baller, kjegler, vester, isposer, lagsbager, tape, førstehjelpsutstyr etc. Dette betraktes mer eller mindre som forbruksvarer i klubben, og er som nevnt en stor kostnadspost. Vi oppfordrer alle til å være mer bevisst i forhold til bruk av utstyr i lagene.
Baner og anlegg: 
Fotball og håndball overfører hvert år penger til anlegg for vedlikehold. Vedlikeholdet på Charlottenlund anlegget er omfattende og nødvendig. Her dreier det seg om mål på banen, målnett, fangnett etc. Det medfører også kostnader å vedlikeholde banene på vinter med brøyting, hallen med rengjøring slik at vi får best mulig treningsforhold.  Det er vaktmestertjenesten i CSK som står for denne type vedlikehold. I tillegg betaler fotball og håndball for leie av baner, hall og stuer.
Påmeldingsavgifter: 
For å melde på lag til seriespill betaler klubben påmelding / kretsavgifter for alle lag i Csk.
Dommere og utdanning:
Hvert år utdanner Csk dommere. Rekruttering av dommere er viktig i klubben vår. Her er klubben med å dekke inn dommerdrakter og kurs for framtidige klubbdommere. Også dommere som dømmer våre lag koster en del penger gjennom sesongen.
Forsikring:
Fotballavdelingen betaler NFF lagsforsikringer og andre typer forsikringer. Forsikringer må betales for at spillere kan delta på treninger og kamper i Charlottenlund.
Som diverse kostnader kan det nevnes regnskapskontor, reiseutgifter, kjøregodtgjørelser,spilleroverganger mm.

    Legg igjen en kommentar