Hovedstyret i Charlottenlund sportsklubb består av styreleder, nestleder, ett styremedlem, lederne fra hver avdeling og to varamedlem. 

Hovedstyrets viktigste arbeid er klubbutvikling og samarbeid med lokalsamfunnet slik at klubben ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Hovedstyret i CSK arbeider kontinuerlig for at klubben skal være  positiv og inkluderende som legger til rette for at alle utøvere opplever mestring, respekt og trygghet. CSK skal også være en klubb hvor flest mulige kan bedrive sine idretter så lenge som mulig, og at utøvere som ønsker det kan bli så gode som mulige i forhold til sine forutsetninger.


Ønsker du å ta kontakt med hele hovedstyret kan du sende mail til følgende adresse:

hovedstyret@csk.no

roar eide bakke

Styreleder


roar.bakke@csk.no
Tlf: 924 820 00

åse Mari aslaksen

Nestleder


ase.aslaksen@csk.no
Tlf: 982 300 80

Olav Kvamme LEirfall

Styremedlem


olav.leirfall@csk.no
Tlf: 482 753 21

Monica Sagosen

Styremedlem, leder håndballavdelingen


monica.sagosen@csk.no
Tlf: 917 865 11

inger margrethe moa

Styremedlem, leder fotballavdelingen


ingermargrethe.moa@csk.no
Tlf: 990 100 60

Per Bjarne Valstad 

Styremedlem, leder anleggavdelingen


per.valstad@csk.no
Tlf: 917 71 490

Øystein Indergaard   

Styremedlem, leder idrettsskolen


oystein.indergaard@csk.no
Tlf: 922 497 07

Erlend Høvde    

Styremedlem, leder innebandyavdelingen


erlend.hovde@csk.no
Tlf: 414 669 37

Bernt-rune berntsen

Varamedlem


berntrune.berntsen@csk.no
Tlf: 934 95 336

Marit Jordet Langhammer    

Varamedlem


marit.langhammer@csk.no
Tlf: 948 70 758