VARSLING

Charlottenlund sportsklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker bryter med våre regler at du sier fra om dette. I CSK tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.


Når ett varsl ankommer oss CSK, vil det være daglig leder, Monja Lien Jakobsen og styreleder Roar Eide Bakke som mottar varselet. Dersom du har spørsmål  om varlingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte daglig leder eller styreleder direkte på telefon eller mail så vil du få hjelp. Om du ikke ønsker Monja og/eller Roar som behandlere av din sak kan du også si ifra om dette. Dette kan meldes til noen andre ansatte eller noen andre i hovedstyret. 


Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold og er takknemlige for at du sier ifra.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden.

Om du ønsker å varsle om doping skal du melde om dette på Antidoping Norge sin sider. Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette her. Du finner også en oversikt over temaer og hva som er greit og ikke i norsk idrett her.


Har du spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, kan du ta kontakt med våre rådgivere i Trøndelag idrettskrets.

Les om varsling

Varsle med navn

Du kan varsle med navn og bruke egen epost-adresse. Når vi mottar et varsel, vil vi behandle det fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som sier ifra og den/de det eventuelt varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.

Jeg vil varsle med navn

Varsle anonymt

Du kan velge å være anonym og varsle uten navn. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord på SMS eller epost slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Om du velger å være anonym i en varslingssak kan det bety at vi ikke kan gå videre med saken overfor den det er varslet om. Dette er på grunn av at det kan være vanskeligere å opplyse saken eller at saksbehandlerne velger å ikke gå videre for å sikre varslers anonymitet. Spør gjerne din saksbehandler om råd og mer informasjon.

Jeg vil varsle anonymt

Hjelpe en som VARSLEr

Som lagkamerat, trener, tillitsvalgt, ansatt eller frivillig i et idrettslag kan du oppleve å bli gjort kjent med en bekymring, kritikkverdige forhold eller ulovlige hendelser i idretten. Da er det viktig at du hjelper den som forteller deg om dette, til å varsle om det som har skjedd. Denne siden er også for deg som er foresatt, venn eller støtteperson.

Jeg vil hjelpe noen som varsler

HVA SKJER NÅR DU HAR VARSLET?

- Vi følger opp alle varsler. Når vi har mottatt varslet ditt, vil vi gi deg beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp saken og du vil bli oppdatert på hva som skjer med varslet videre.

- Ønsker du å vite hvem som er den første som leser varselet i ditt idrettslag eller annet organisasjonsledd, så kan du ta kontakt med daglig leder eller annen kontaktperson i ditt idrettslag for å forhøre deg om dette. I CSK er det daglig leder, Monja Lien Jakobsen som leser varslene først. Dersom du ikke ønsker dette kan du ta kontakt med styreleder.