medlemskontingent

Jf. NIFs lov §10-4, pkt 2, er et medlemskap gyldig når medlemskontingent er betalt. Idrettstinget 2019 vedtok en minstesats for medlemskontingent i idrettslag på kr 50. I Charlottenlund Sportsklubb er medlemskontingenten fastsatt til 200 kroner i året. Medlemskontingenten følger kalenderåret (1. januar - 31. desember). 


Medlemskapet i idrettslaget er først gyldig når medlemskontingenten er betalt.  Medlemskontingenten skal betales av alle som har en rolle i Charlottenlund Sportsklubb; både utøvere og frivillige. Medlemskontingenten betales ved innmelding første året og sendes ut via medlemssystemet til klubben resterende år. 

VED UBETALT MEDLEMSKONTINGENT OG/ELLER TRENINGSAVGIFT

For å drive organisert aktivitet i Charlottenlund Sportsklubb er alle pliktig til å være registrerte medlemmer.
Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Charlottenlund Sportsklubb skal være medlemmer av idrettslaget. Dette jmf. Norges idrettsforbund. Medlemsavgift må altså være betalt for å kunne være med på trening- og kamptilbud, være dommer i  i idrettslaget eller ha et annet bestemt verv i idrettslaget.


Man må ha et betalt medlemskap i idrettslaget for å:  

  • konkurrere i idrettslagets regi 
  • for at forsikringsordningene i idretten skal gjelde under trening og kamper 
  • for å ha stemmerett i årsmøtesaker
  • delta i aktiviteter, og/eller hvor du representerer Charlottenlund Sportsklubb 

Dersom medlemskontingent og/eller treningsavgift ikke betales innen frister vil utøveren ikke ha mulighet til å delta i aktiviteten i regi av klubben.

Alle skal har mulighet til å være med i Charlottenlund Sportsklubb. Det betyr at alle skal få drive med idrett, uansett økonomisk situasjon.
Vi har ikke ønske om å miste noen i klubben på grunn av kostnadene for å drive med idrett. Derfor er det nødvendig at vi blir kontaktet for å finne tilpassede løsninger i forbindelse med økonomi. 

Det kan søkes om reduksjon, delbetaling eller fritak av:
- Treningsavgifter
- Egenandeler i regi av klubb eller lag
- Utstyr og klær

Ta kontakt med medlem@csk.no eller dagligleder@csk.no for å finne løsninger. Alle henvendelser behandles individuelt og konfidensielt. 

Forsikring

Dersom medlemskontingent og treningsavgift er betalt vil man være dekket av idrettens forsikringsordning. 

Les mer om forsikringen til idretten
Les om treningsavgiften i CSK

HAR DU SPØRSMÅL?

Send mail til medlem@csk.no