Charlottenlund sportsklubb drives først og fremst av sine frivillige, men på dagtid bistår administrasjonen med drifting av klubben. 

Vi holder til i kontorer i CSK-hallen. Du finner oss ved hovedinngangen til hallene og stuene. 


For at vi skal kunne yte best mulig service for medlemmene våre er det viktig at du tar kontakt med rette person. Se under for oversikt over de ansatte og hvordan du kan kontakte dem. 

Ønsker du å ta kontakt med hele administrasjonen kan du sende mail til følgende adresse:

administrasjon@csk.no

monja lien jakobsen

Daglig leder

Monja har ansvar for den daglige driften i klubben. Hun jobber med økonomi, medlemshåndtering og annen service for medlemmene.

dagligleder@csk.no
Tlf: 952 44 469

Jan helge engen

Driftsleder anlegg

Jan Helge har ansvar for drift og vedlikehold av anlegget samt utleie av våre lokaler.

anlegg@csk.no
Tlf: 979 79 910

OLA rindal

Aktivitets- og arrangementansvarlig

Ola har ansvar for arrangement og andre aktiviteter i klubbens regi.

arrangement@csk.no
Tlf: 900 53 638

sofie holter

Materialansvarlig

Sofie har ansvar for bestillingene som kommer inn i CSK-shoppen.

material@csk.no
Tlf: 473 66 922

Jarle Paulsen

Vaktmester

Jarle jobber med stort og smått på anlegget.

vaktmester@csk.no
Tlf: 940 02 793

jamal hussein

Renholder

Jamal holder anlegget vårt rent og pent.

Har du innspill eller ønsker kontakt vedrørede renhold kan du ta kontakt med Jan.