vår visjon

Vår visjon i Charlottenlund Sportsklubb er å engasjere "flest mulig, lengst mulig, best mulig" i idretten. Dette betyr at vi streber etter å inkludere så mange som mulig i vårt idrettsfellesskap, uavhengig av alder, kjønn eller ferdighetsnivå. Vi ønsker å tilby et langvarig engasjement i idretten, der medlemmer kan nyte godt av et sunt og aktivt liv gjennom alle livets faser. "Best mulig" handler ikke bare om sportslige prestasjoner, men også om å utvikle hver enkelt person til å bli den beste versjonen av seg selv, både på og utenfor banen. Vi legger vekt på kvalitet i trening, ledelse og fasiliteter, slik at hver medlem kan nå sitt fulle potensial og samtidig bidra til å heve standarden i klubben som helhet.

Image of a woman taking a photo.

våre verdier

Våre verdier er mestring, respekt og trygghet. Dette skal være førende for all aktivitet og alle beslutninger i CSK.

Image of a woman taking a photo.

TRYGGHET

Trygghet er essensielt for oss i Charlottenlund Sportsklubb. Vi streber etter å være en inkluderende klubb hvor alle føler seg velkomne og trygge. Ansvarlighet overfor hverandre og bygging av vennskap er nøkkelen til å skape et positivt oppvekstmiljø for våre unge medlemmer.

Mestring

I Charlottenlund Sportsklubb er mestring en drivkraft for samhandling og lagarbeid. Vi skaper et miljø der begeistring for sporten oppmuntrer til en utviklende tilnærming til trening og spill. Gjennom samarbeid og felles innsats, opplever våre medlemmer personlig vekst og en dypere forståelse av hva det betyr å være en del av et team.

Respekt

Respekt er en bærebjelke i vår klubb. Vi forplikter oss til fair play, er rause i vår omgang med andre, og praktiserer toleranse både på og utenfor banen. Foreldrevett er også en viktig del av vår kultur, hvor vi oppfordrer positiv støtte og anerkjennelse fra våre medlemmers familier.

Image of a woman taking a photo.

ETABLERING AV VERDIER I CHARLOTTENLUND SPORTSKLUBB

Charlottenlund Sportsklubb er forpliktet til å opprettholde disse verdiene og la dem lede oss i alle våre beslutninger og handlinger. Vi anerkjenner at idrett ikke bare handler om fysiske prestasjoner, men også om å bygge karakter og styrke samfunnet. Vi inviterer alle våre medlemmer til å holde disse verdiene i hjertet og hjelpe oss å bære dem videre.

Charlottenlund Sportsklubb har en gjennomtenkt tilnærming til å etablere våre kjerneverdier av mestring, respekt og trygghet. Prosessen er designet for å sikre at verdiene ikke bare er ord på et papir, men levende prinsipper som preger alle nivåer av vår virksomhet.

Hovedstyre og avdelingsstyrer

Etableringen av verdiene starter med hovedstyret, som fungerer som klubbens hjerte og hjerne. Hovedstyret jobber i nært samarbeid med alle avdelingsstyrer og sportslig utvalg for å sikre at verdiene er forankret i klubbens strategi og beslutningsprosesser. Dette samarbeidet sikrer at verdiene reflekteres i alt fra treningsmetoder til klubbkultur og samfunnsengasjement.

Foreldre

Foreldrene er en viktig støttespiller i å etablere klubbens verdier. Gjennom regelmessig kommunikasjon og engasjement, sikrer klubben at foreldrene forstår viktigheten av og deres rolle i å opprettholde og fremme disse verdiene. Foreldrene oppmuntres til å være aktive rollemodeller for respekt og trygghet, både på sidelinjen og hjemme.

Sportslig Utvalg

Det sportslige utvalget har en nøkkelrolle i å implementere verdiene i klubbens sportslige aktiviteter. De sørger for at trenere og lagledere er utrustet til å formidle og forsterke verdiene i sitt arbeid med spillerne. Dette inkluderer å utvikle treningsprogrammer og atferdskodekser som støtter opp om et positivt og utviklende treningsmiljø.

Trenere og Foreldrekontakter

Trenere og foreldrekontakter er de som bringer verdiene direkte til spillerne. De er ansvarlige for å integrere verdiene i den daglige treningen og i spillerutviklingen. Gjennom sitt eksempel og sine samtaler med spillerne, sørger de for at hver enkelt forstår og lever etter verdiene som er satt.

Spillerne

Til slutt er det spillerne som lever ut verdiene på banen, i garderoben og i samspillet med hverandre og samfunnet rundt. Klubbens verdier blir en del av deres idrettslige og personlige utvikling, og hjelper dem å vokse ikke bare som idrettsutøvere, men også som individer.

Gjennom denne helhetlige tilnærmingen sikrer Charlottenlund Sportsklubb at våre verdier blir mer enn bare ord – de blir en integrert del av hvem vi er og alt vi gjør.