referater og protokoller

Charlottenlund sportsklubb ønsker å være en åpen klubb der alle har innsyn og informasjonen de trenger. På denne siden finner du oversikt over alle protokoller/referater fra møter i hovedstyret, avdelingene og årsmøtene.

årsmøte

Sakslistene og protokollene fra årsmøtene kan du finne på linken under. Sakspapirene blir tilgjengelig før årsmøtene mens protokollen er en oppsummering av hva som skjedde på årsmøtet og utfallet av den. Årsmøte holdes en gang i året og skjer rundt februar/mars.

Jeg vil lese protokoller fra årsmøtene

hovedstyret

Hovedstyret har hovedstyremøter ca hver tredje uke. Her diskuteres og vedtas ulike saker som har med hele klubben å gjøre. 

Jeg vil lese referat fra hovedstyremøte

fotball

Fotballavdelingens styre har møte ca en gang i måneden. Her diskuteres og vedtas ulike saker knyttet til fotball.

Jeg vil lese referat fra fotballstyrets møter

Håndball

Håndballavdelingens styre har møte ca en gang i måneden. Her diskuteres og vedtas ulike saker knyttet til håndball.

Jeg vil lese referat fra håndballstyrets møter