For kiosk- og tilsynsvakt 

Takk for at du stiller opp som kiosk- og tilsynsvakt.


Velkommen som tilsynsvakt og/eller kioskvakt. Her finner du informasjon som kan være nytt for deg som skal bruke ettermiddagen din i kiosken. Tusen takk for at du bruker din fritid for å støtte klubben og bidrar til trygge arenaer for medlemmene våre samt inntekt for klubben.

Hvorfor har vi kioskvakt og tilsynsvakt?

Det viktigste med vaktene er å være tilstede. Tidligere betalte klubben for patruljerende vakter, noe som kostet mye penger. Vi endret dermed til å bruke frivillige. 


Anlegget besøkes av mange CSK-ere, men det er også mange som oppholder seg rundt anlegget som ikke er medlem av klubben. Dette er selvsagt helt lov og vi ønsker alle velkommen. Likevel er det nødvendig å ha et lite blikk på alle som er innom anlegget vårt da vi sliter med hærverk, stjeling og forsøpling. Tilsynsvakten sitt ansvar er å forebygge dette - ved tilstedeværelse.

hvem er kioskvakt og tilsynsvakt?

Foreldre og tillitsvalgte i klubben er de som blir satt opp på vakt som kioskvakt og tilsynsvakt. Barn under 15 år kan ikke stå i kiosken.

hva skal en kioskvakt og tilsynsvakt gjøre?

Kioskvakt: 

Stå i kiosken, betjene kunder, rydde i kiosk og kjøkken, vaske, fylle på varer


Tilsynsvakt:

Gå jevnlige runder i anlegget, stoppe uønsket adferd, låse dører og lukke etter endt vakt

INformasjon til fotballkiosken

Se informasjonshefte til fotballkiosken

Informasjon til håndballkiosken

Se informasjonshefte til håndballkiosken

Har du spørsmål?

Christine Åmotsbakken

Kioskansvarlig i håndballkiosken

christine.amotsbakken@csk.no
Tlf: 924 46 972

Inger Margrethe Moa

Kioskansvarlig i fotballkiosken

ingermargrethe.moa@csk.no
Tlf: 990 10 060

Helle Rastad PEdersen

Kioskansvarlig i fotballkiosken


helle.pedersen@csk.no
Tlf: 900 26 501