POLITIattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

Charlottenlund sportsklubb er pålagt å sikre at alle som skal ha politiattest i klubben, har det, og at det føres en oversikt over hvem som har fremvist politiattest og ikke. Vi bruker vårt medlemssytem, Hoopit til å føre oversikt over hvem som har fremvist politiattest. Det vil også si at dersom du er trener i klubben må du være medlem. Du kan melde deg inn i klubben her.


Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.

Eksempler på oppgaver som krever politiattest, er:

  • Når en trener har ansvar for et lag der barn under 18 år eller personer med utviklingshemming deltar. Kravet om politiattest for trener gjelder også på lag der det er kun er én person under 18 år eller en person med utviklingshemming som deltar.
  • Når foreldre eller andre er med som voksenledere for et lag på en turnering, spesielt i tilfeller med overnatting.
  • Når en dommer har ansvar for å følge opp og veilede yngre dommere (under 18 år).
  • Når en person har ansvar for utstyr eller idrettsanlegg og gjennom dette kommer i regelmessig kontakt med utøvere under 18 år eller med utviklingshemming.

Les om politiattestordningen

Søke om politiattest

Det er den personen som har en rolle som krever politiattest, som selv må søke om politiattest. Idrettslaget kan ikke gjøre dette. Slik søker du om politiattest.

  1. Gå inn på politiets nettsider.
  2. Logg inn med BankID eller annet.
  3. Last ned og fyll ut feltene i PDFen nedenfor.
  4. Legg ved den utfylte PDFen i søknadsskjemaet.
  5. Dersom du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest. En slik bekreftelse finner du her.

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til deg som søker. Når du har mottatt politiattesten, skal den fremvises for den som er ansvarlig for politiattester eller en av de andre ansatte i ditt idrettslag. Dersom du ikke har merknader på politiattesten, vil politiattestansvarlig da registrere opplysninger om at du har fremvist gyldig attest. Selve politiattesten skal alltid beholdes av deg som søker.

Søk om politiattest

Politiattestansvarlig

Det er daglig leder, Monja Lien Jakobsen, som er politiattestansvarlig. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med politiattest@csk.no.

Levere politiattest

Du kan levere politiattesten til en av de ansatte i Charlottenlund sportsklubb. Du velger selv hvordan du ønsker å levere denne, enten fysisk eller digitalt. Den kan sendes på mail til politiattest@csk.no eller så kan du komme innom kontorene våre i arbeidstid. Den kan også legges i postkassen til administrasjonen dersom den kun kan leveres på ettermiddagstid.