Meld deg ut av Charlottenlund Sportsklubb 

Medlemsavgiften blir ikke refundert dersom du melder deg ut. Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har fått beskjed om utmelding, vil ditt medlemskap bli fakturert. 


Utmelding gjør du selv via Hoopit. Du må ha betalt alle fakturaer og krav rettet mot deg før du kan melde deg ut. 


Dersom et medlem ikke betaler medlemskapet sitt, kan idrettslaget velge om de vil frata medlemskapet eller gi sanksjoner.
Dersom medlemmet ikke betaler medlemsavgiften for to sammenhengende år, er idrettslaget forpliktet til å slette medlemskapet. Denne plikten er nedfelt i NIFs lov.


Dersom en person ikke har gjort opp sine økonomiske forpliktelser til et idrettslag, og vedkommende forsøker å melde seg inn i et nytt idrettslag, skal det nye idrettslaget avslå opptakssøknaden. Overganger godkjennes ikke før økonomiske forpliktelser er gjort opp i klubben. Denne plikten fremgår av NIFs lov. Idrettslaget har også rett til å sanksjonere utøvere som ikke betaler medlemsavgiften. Sanksjoner er typisk at utøver legges inaktiv i lagslister, slik at man ikke får delta i obligatoriske treninger og kamper for idrettslaget.


Har du spørsmål?

Send mail til medlem@csk.no