Treningsavgift

Medlemmene i Charlottenlund Sportsklubb betaler hvert år treningsavgift for å delta i de ulike aktivitetene i klubben. Beløpet på treningsavgiften baseres på årlig budsjett, og den varierer for årsklassene. Treningsavgiften fastsettes på årsmøtet i klubben som avholdes hvert år i februar/mars. Dersom man deltar i flere aktiviteter betaler man treningsavgiften i de ulike aktivitetene.


Avgiften dekker i hovedsak:

 • Avgifter til kretser og forbund

 • Vedlikehold av egne anlegg

 • Forsikringer

 • Utstyr

 • Spilleroverganger

 • Trenerkostnader

 • Dommerutgifter

 • Kurs og opplæring

 • Baneleie

Fotball

Treningsavgiften i fotball deles i to og hver del faktureres én gang i halvåret. Gjeldende priser for treningsavgift for 2023:

ÅrskullTreningsavgift
20161000 kr 
20151500 kr
20141800 kr
20132800 kr
20123100 kr
20113200 kr
20104100 kr
20094500 kr
20084700 kr
20074700 kr
Junior5300 kr
Senior5300 kr

Håndball

Treningsavgiften i håndball deles i to og hver del faktureres én gang i halvåret. Gjeldende priser for treningsavgift for 2023:

ÅrskullTreningsavgift
2016700 kr 
20151400 kr
20142400 kr
20132600 kr
20123000 kr
20113200 kr
20103600 kr
20094000 kr
20084800 kr
20074800 kr
2006 +6000 kr
Rekrutt/Senior6000 kr

INNEBANDY

Treningsavgiften i innebandy faktureres én gang i året. Gjeldende priser for treningsavgift for 2023:

KlasseTreningsavgift
1. - 4. klasse500 kr 
5. - 7. klasse1000 kr

idrettsskolen

Treningsavgiften i idrettsskolen faktureres én gang i året. Gjeldende priser for treningsavgift for 2023:

ÅrskullTreningsavgift
2019700 kr 
2018700 kr
2017700 kr

VED UBETALT MEDLEMSKONTINGENT OG/ELLER TRENINGSAVGIFT

For å drive organisert aktivitet i Charlottenlund Sportsklubb er alle pliktig til å være registrerte medlemmer.
Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Charlottenlund Sportsklubb skal være medlemmer av idrettslaget. Dette jmf. Norges idrettsforbund. Medlemsavgift må altså være betalt for å kunne være med på trening- og kamptilbud, være dommer i  i idrettslaget eller ha et annet bestemt verv i idrettslaget.


Man må ha et betalt medlemskap i idrettslaget for å:  

 • konkurrere i idrettslagets regi 
 • for at forsikringsordningene i idretten skal gjelde under trening og kamper 
 • for å ha stemmerett i årsmøtesaker
 • delta i aktiviteter, og/eller hvor du representerer Charlottenlund Sportsklubb 

Dersom medlemskontingent og/eller treningsavgift ikke betales innen frister vil utøveren ikke ha mulighet til å delta i aktiviteten i regi av klubben.

Alle skal ha mulighet til å være med i Charlottenlund Sportsklubb. Det betyr at alle skal få drive med idrett, uansett økonomisk situasjon.
Vi har ikke ønske om å miste noen i klubben på grunn av kostnadene for å drive med idrett. Derfor er det nødvendig at vi blir kontaktet for å finne tilpassede løsninger i forbindelse med økonomi. 

Det kan søkes om reduksjon, delbetaling eller fritak av:
- Treningsavgifter
- Egenandeler i regi av klubb eller lag
- Utstyr og klær

Ta kontakt med medlem@csk.no eller dagligleder@csk.no for å finne løsninger. Alle henvendelser behandles individuelt og konfidensielt. 

Forsikring

Dersom medlemskontingent og treningsavgift er betalt vil man være dekket av idrettens forsikringsordning. 

Les mer om forsikringen til idretten
Les om medlemskontingenten i CSK

Har du spørsmål?

Send mail til medlem@csk.no