For dommere i csk (Fotballavdelingen)


kamper registrert i fiks

Alle kamper registrert i FIKS skal også betales gjennom FIKS. Se mer her:

Dommerregning i FIKS

interne kamper og klubbdommere

Alle interne kamper og kamper som ikke er satt opp gjennom FIKS skal betales gjennom Hoopit (vår medlemssystem).

Er du klubbdommer må du melde deg inn i laget som heter "Dommere fotball" i Hoopit. For å få betalt registrerer du et utlegg i Hoopit.

Meld deg inn i dommer-gruppa til fotball
Hvordan få betaling for dommeroppdrag med Hoopit

Priser

Type kampPris
3´er
5´er
7´er350 kr
Sonedag100 kr per halvtime

HAR DU SPØRSMÅL?

Dersom du trenger hjelp til noe eller har spørsmål kan du ta kontakt med daglig leder eller dommeransvarlig på fotball Kjetil Thorsø Hansen.

Kjetil Thorsø Hansen

Dommeransvarlig fotball

kjetil.hansen@csk.no
Tlf:

monja lien jakobsen

Daglig leder

dagligleder@csk.no
Tlf: 952 44 469