Refusjonsskjema

Dersom du har lagt ut for laget eller klubben kan du fylle ut dette refusjonsskjemaet. Skjemaet sendes direkte inn til vårt regnskapssystem. 

Du kan også legge inn refusjonsskjema gjennom medlemssystemet vårt, Hoopit. Da bruker du appen til Hoopit.