BLI MEDLEM I CSK ALLIDRETT

ALLIDRETT

Charlottenlund Sportsklubb har allidrett (tidligere kalt idrettsskole) for barn fra og med 4 år. Her er det kull for 4-åringer, 5-åringer og 6-åringer. Deretter er barna hjertelig velkommen til å delta i håndballavdelingen, fotballavdelingen eller innebandyavdelingen.

Allidrett for barn er gjennom et år innom seks ulike idretter eller øvelser.


Målsetning:

Følgende fokusområder er viktig for CSK allidrett:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.


Frivillige:

Det er alltid behov for foreldre som kan ta i et tak. Allidrett er basert på frivillighet, og det er derfor ønskelig at foreldre stiller opp for å organisere aktiviteten, sitte i styret, ta ansvar for økonomien, osv. Ta kontakt med styret i allidrett dersom du kan tenke deg å bidra.


informasjon og kommunikasjon:

Hvert kull har egen facebookgruppe. Her deles informasjon om aktivitetene. Her på nettsiden legges også informasjon om allidrett og øktene.

Facebookgruppe 2019-kullet
Facebookgruppe 2018-kullet
Facebookgruppe 2017-kullet
Årshjul
Informasjon fra Norges idrettsforbund
Meld deg som frivillig her

Skiaktivitet for allidrett uke 7 - 12

Hei. 

Da er vi klare for skiaktivitet i Estenstadmarka.

Oppmøte på Bekken. (Kjør inn fra Dragvoll)

På med startnummer. Gå en runde inn i skogen. (Merket løype)

Komme i mål, evt. gå en runde til!


Oppmøte:  2019: 17.30, 2018: 17.45, 2017: 18.00


Tidspunktene er bare veiledende slik at ikke alle skal starte helt samtidig.

Det er flott om de voksne som følger barna sine også har på seg ski slik at løypa ikke blir tråkket i stykker.

Lykke til!


Mvh 

Øystein Indergaard

Leder CSK Allidrett


Les mer om våre partnere