BLI MEDLEM I CSK ALLIDRETT

ALLIDRETT

Charlottenlund Sportsklubb har allidrett (tidligere kalt idrettsskole) for barn fra og med 4 år. Her er det kull for 4-åringer, 5-åringer og 6-åringer. Deretter er barna hjertelig velkommen til å delta i håndballavdelingen, fotballavdelingen eller innebandyavdelingen.

Allidrett for barn er gjennom et år innom seks ulike idretter eller øvelser.


Målsetning:

Følgende fokusområder er viktig for CSK allidrett:

– Vi vektlegger allsidighet, trivsel og treningstilbud i nærmiljøet
– Idrettsskolen har ikke fokus på konkurranseaspektet
– Allsidigheten ivaretas ved at vi gjennom et skoleår (oppstart hver høst) går gjennom seks ulike «øvelser», med – fire til fem treninger pr. øvelse:

Lek og rytme · Lek med ball · Svømming · Skøyter · Ski · Fotball

De tre første øvelsene foregår i høstsemesteret, mens de tre siste foregår i vårsemesteret. De eldre gruppene vil ha mer fokus på CSKs hovedgrener som er fotball og håndball, men vil i tillegg få tilbud om ski- og skøyteaktiviteter på samme måte som de yngre kullene.


Frivillige:

Det er alltid behov for foreldre som kan ta i et tak. Allidrett er basert på frivillighet, og det er derfor ønskelig at foreldre stiller opp for å organisere aktiviteten, sitte i styret, ta ansvar for økonomien, osv. Ta kontakt med styret i allidrett dersom du kan tenke deg å bidra.


informasjon og kommunikasjon:

Hvert kull har egen facebookgruppe. Her deles informasjon om aktivitetene. Her på nettsiden legges også informasjon om allidrett og øktene.


treningstider

2019: mandager 17.00-17.45

2018: mandager 17.45-18.30

2017: mandager 18.30-19.15

Kullene står selvsagt fritt til å legge opp et annet opplegg enn det som er vedlagt. 
Facebookgruppe 2019-kullet
Facebookgruppe 2018-kullet
Facebookgruppe 2017-kullet
Årshjul
Informasjon fra Norges idrettsforbund
Meld deg som frivillig her


Les mer om våre partnere